100si

Vpisano: 7.12.2011 12:56:59

Mag. Katja Blatnik

Novi DDV obrazci in začetek njihove uporabe

5. 10. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 78/11(78/11), objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E), ki je začel veljati in se uporabljati 20. oktobra 2011. Nekatere zakonske določbe se začnejo uporabljati naslednje leto oziroma v začetku leta 2013. 17. 10. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 82/11 (82/11), objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki je začel veljati 20. oktobra 2011, razen 20. člena, ki začne veljati 1. julija 2012. Nekatere določbe pravilnika se začnejo uporabljati naslednje leto oziroma v začetku leta 2013. S spremembo DDV zakonodaje bo omogočena avtomatizacija vseh procesov DDV, torej pošiljanje vseh dokumentov v elektronski obliki.

OBRAZEC

POVEZAVA DO STAREGA OBRAZCA

UPORABLJA SE DO

POVEZAVA DO NOVEGA OBRAZCA

UPORABLJA SE OD

DDV-O

Obrazec DDV-O: Obračun davka na dodano vrednost za obdobje

19. oktober 2011

Obrazec DDV-O: Obračun davka na dodano vrednost za obdobje

20. oktober 2011

Priloga A

Priloga A k obrazcu DDV-O

19. oktober 2011

Priloga A k obrazcu DDV-O

20. oktober 2011

RP-O

RP-O: Rekapitulacijsko poročilo

19. oktober 2011

RP-O: Rekapitulacijsko poročilo

20. oktober 2011

Poročilo o dobavah (76.a člen)

Obrazec Poročilo o dobavah (76.a člen)

19. oktober 2011

Obrazec PD-O: Poročilo o dobavah (76.a člen)

20. oktober 2011

DDV-VP

Obrazec DDV- VP Zahtevek za vračilo DDV

19. oktober 2011

Obrazec DDV-VP Zahtevek za vračilo DDV

20. oktober 2011

DDV-VE

Obrazec DDV – VE Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV

19. oktober 2011

Obrazec DDV-VE Zahtevek za vračilo DDV v potniškem prometu

20. oktober 2011

DDV-P2

Obrazec DDV-P2 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

19. oktober 2011

Obrazec DDV-P2 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

20. oktober 2011

DDV-P3

Obrazec DDV-P3: Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

19. oktober 2011

Obrazec DDV-P3: Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

20. oktober 2011

DDV-NPS-P1

Obrazec DDV-NPS-P1 Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, ki ni identificirana za namene DDV

31. december 2011

Obrazec DDV-PPS. Prijava pridobitve prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji

1. januar 2012

DDV-NPS-P2

Obrazec DDV-NPS-P2. Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

31. december 2011

Obrazec DDV-PPS. Prijava pridobitve prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji

1. januar 2012

DDV-RPS

Obrazec DDV-RPS. Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

31. december 2011

Obrazec DDV-PPS. Prijava pridobitve prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji

1. januar 2012

Obrazec DDV-NPS-D1

Obrazec DDV-NPS-D1. Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico.

31. december 2011

Obrazec DDV-DPS Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico

1. januar 2012

Obrazec DDV-OPN

Obrazec DDV-OPN Obračun pavšalnega nadomestila DDV

31. december 2011

Obrazec DDV-OPN. Obračun pavšalnega nadomestila

1. januar 2012

Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Skupnosti

Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Skupnosti

30. junij 2012

Obrazec DDV-VTD Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi

1. julij 2012

DDV-VKP4

Obrazec DDV-VKP4. Vloga za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila kot odbitka DDV

30. junij 2012

Obrazec DDV-PN Vloga za pridobitev / spremembo / prenos / prenehanje dovoljenja za uveljavljanje pavšačnega nadomestila

1. julij 2012

S spremembo DDV zakonodaje se bodo postopno v skladu s prehodnimi določbami zakona v elektronski obliki prek sistema eDavki dodatno predlagali še naslednji obrazci, ki niso priloga pravilnika in bodo dostopni prek sistema eDavki.

OBRAZEC

ČLEN PRAVILNIKA IN VSEBINA

UPORABLJA SE OD

Obrazec DDV-VPS

102. člen (drugi odstavek): zahtevek za vračilo DDV od nabave novih prevoznih sredstev, ki jih davčni zavezanec priložnostno dobavi pod pogoji iz 2. točke 46. člena ZDDV-1

1. januar 2012

Obrazec DDV-PRE

132. člen (osmi odstavek): zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV

1. januar 2012

Obrazec DDV-PR

175. člen (prvi odstavek): obvestilo o začetku ali prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

1. januar 2012

Obrazca DDV-ZOD in DDV-LK

105. člen (sedmi, deseti in enajsti odstavek): napoved o predvidenih transakcijah po petem odstavku tega člena ter priglasitev ali sprememba izbranega načina izračunavanja odbitnega deleža po sedmem odstavku 65. člena ZDDV-1

1. januar 2013

Obrazec DDV-SU

128.a člen: vloga za izdajo ali prenehanje dovoljenja za obračun DDV od uvoza v skladu s 77. členom ZDDV-1

1. januar 2013

Obrazec DDV-PU

167. člen: prijava odločitve obdavčljivega preprodajalca za obračunavanje DDV po posebni ureditvi

1. januar 2013

Obrazec DDV-AU

169. člen (prvi odstavek): obvestilo o izbiri za obdavčitev dobav investicijskega zlata

1. januar 2013

Obrazec DDV-NEPL

181. člen (drugi odstavek): popis neplačanih računov

1. januar 2013

Viri:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6150