100si

Vpisano: 5.12.2011 15:31:15

Koledar poročanja v decembru 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v decembru ne smete zamuditi:

 • Do 11. 12. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za november 2011
 • Do 11. 12. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za novemberr 2011
 • Do 11. 12. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za november 2011
 • Do 15. 12. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2011
 • Do 15. 12. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za november 2011
 • Do 15. 12. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za november 2011
 • Do 15. 12. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za november 2011
 • Do 15. 12. – plačilo požarne takse za november 2011
 • Do 19. 12. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za november 2011
 • Do 19. 12. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za november 2011
 • Do 20. 12. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za november 2011
 • Do 20. 12. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za november 2011
 • Do 20. 12. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za november 2011
 • Do 20. 12. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za november 2011
 • Do 20. 12. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za november 2011
 • Do 20. 12. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2011
 • Do 20. 12. – obrazec DDV-O za november 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2011 (op. plačilo DDV je 30. 12.)
 • Do 23. 12. – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 23. 12.
 • Do 30. 12. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec november 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 30. 12. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za november 2011
 • Do 30. 12. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za november 2011
 • Do 30. 12. – Poročilo o dobavah (76. a člen) za november 2011
 • Do 30. 12. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za november 2011Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6148