100si

Vpisano: 5.10.2011 19:50:58

Kmalu bosta objavljena prenovljena SRS 21 in SRS 22

Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarstvo sta 25. avgusta 2011 izdala soglasje na Slovenski računovodski standard 21 (2012) – Knjigovodske listine in Slovenski računovodski standard 22 (2012) – Poslovne knjige.


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6006