100si

Vpisano: 29.9.2011 15:10:53

Državne štipendije za šolsko/študijsko leto 2011/2012

Vlogo za prvo pridobitev državne štipendije za posamezni študijski program je možno vložiti kadarkoli tekom šolskega oziroma študijskega leta. Če je stranka do štipendije upravičena, se ta dodeli od vključno meseca vložitve vloge dalje za posamezni izobraževalni program.

Vlagatelji, ki že prejemajo državno štipendijo ali pa jim je ta mirovala, morajo vlogo vsako naslednje leto vložiti skladno z rokom v pozivu k prijavi za državno štipendijo, ki ga vsako leto v juniju objavi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

MDDSZ je objavilo Javni poziv za dodelitev državnih štipendij za šolsko/študijsko leto 2011/2012 (.doc dokument; za odpiranje dokumenta potrebujete ustrezen program).

Predmet javnega poziva je objava pogojev in načina vložitve vloge za dodelitev državne štipendije za šolsko/študijsko leto 2011/2012 za kandidate, ki prvič uveljavljajo pravico do državne štipendije oziroma za kandidate, ki v preteklem šolskem/študijskem letu 2010/2011 niso prejemali državne štipendije in za štipendiste, ki so v preteklem šolskem/študijskem letu 2010/2011 že prejemali državno štipendijo oziroma jim je štipendijsko razmerje mirovalo in nadaljujejo izobraževanje v višjem letniku oziroma na višji ravni izobraževanja ter navedba dokumentacije, ki jo morajo kandidati za državno štipendijo predložiti skupaj z vlogo pristojnemu centru za socialno delo.

Do državne štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka oziroma dijakinje (v nadaljnjem besedilu: dijak) in osebe s statusom študenta oziroma študentke (v nadaljnjem besedilu: študent) ter udeleženci oziroma udeleženke izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu, udeleženci izobraževanja odraslih), ki izpolnjujejo pogoje, določene v ZŠtip.

Opozorilo mladoletnim in polnoletnim štipendistom, mladoletnim in polnoletnim vlagateljem

  • Mladoletne kandidate, ki bodo kot dijaki v šolskem letu 2011/2012 prvič zaprosili za državno štipendijo opozarjamo, da bodo v primeru izpolnjevanja pogojev za prejemanje državne štipendije po ZŠtip upravičeni do državne štipendije le do 31.12.2011. V primeru, da dopolnijo 18 let po 1.1.2012 v šolskem letu 2011/2012, so za nadaljnje prejemanje štipendije dolžni vložiti novo vlogo.
  • Mladoletne dijake, ki so v šolskem letu 2010/2011 že prejemali državno štipendijo in bodo v šolskem letu 2011/2012 podali vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije ter dne 1.1.2012 še ne bodo dopolnili 18 let starosti, opozarjamo, da bodo do državne štipendije upravičeni le do 31.12.2011. S 1.1.2012 dalje pa jim bo državna štipendija mirovala in se ne bo izplačevala do dopolnitve 18. leta starosti. Štipendijsko razmerje se bo nato po uradni dolžnosti med šolskim letom 2011/2012 znova aktiviralo z mesecem dopolnitve polnoletnosti dalje.
  • za polnoletne vlagatelje in štipendiste v šolskem/študijskem letu 2011/2012 velja, da se jim bo državna štipendija odmerjala in izplačevala v skladu z določbami ZŠtip do izteka šolskega/študijskega leta 2011/2012. V naslednjem šolskem/študijskem letu 2012/2013 pa jim bo državna štipendija odmerjena v skladu z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010 in 40/2011).

Rok za oddajo vloge

Za kandidate, ki prvič uveljavljajo državno štipendijo, rok ni omejen.

Za štipendiste, ki so v preteklem šolskem oz. študijskem letu (2010/2011) že prejemali državno štipendijo oziroma jim je štipendijsko razmerje mirovalo, je rok za oddajo vloge za nadaljnje prejemanje štipendije 7. september 2011 za dijake oz. udeležence izobraževanja odraslih in 7. oktober 2011 za študente.

Več informacij:

Informacije lahko kandidati dobijo preko telefonov centrov za socialno delo v času uradnih ur.

Javni poziv:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5988