100si

Vpisano: 28.9.2011 15:15:25

Osnutek sprememb SRS in osnutek SRS 40 - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih

Slovenski inštitut za revizijo je dal v javno razpravo Osnutek sprememb in dopolnitev SRS in Osnutek SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012).


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5983