100si

Vpisano: 27.9.2011 12:27:25

Koledar poročanja v oktobru 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v oktobru ne smete zamuditi:

 • Do 10. 10. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2011 in trimesečno obdobje julij - september 2011
 • Do 10. 10. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2011 in trimesečno obdobje julij - september 2011
 • Do 10. 10. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za september 2011
 • Do 10. 10. - Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od julij do september 2011
 • Do 14. 10. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2011
 • Do 17. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za september 2011
 • Do 17. 10. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za september 2011
 • Do 17. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za september 2011
 • Do 17. 10. – obračun požarne takse za obdobje julij – september 2011 in plačilo požarne takse za september 2011
 • Do 17. 10. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od julij do september 2011
 • Do 17. 10. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje julij do september 2011
 • Do 17. 10. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od julij do september 2011
 • Do 18. 10. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za september 2011
 • Do 18. 10. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2011
 • Do 20. 10. – obračun okolje dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za trimesečno obdobje julij – september 2011
 • Do 20. 10. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec DDV-O za september 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2011 (op. plačilo DDV je 28. 10.)
 • Do 20. 10. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2011
 • Do 21. 10. - obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu (zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.).
 • Do 28. 10. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec september 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 28. 10. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2011
 • Do 28. 10. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za september 2011 in za obdobje julij do september 2011
 • Do 28. 10. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za september 2011
 • Do 28. 10. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za september 2011
 • Do 28. 10. - plačilo okoljske dajatve za trimesečno obdobje od julij 2011 do september 2011Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5980