100si

Vpisano: 11.1.2005 14:04:03

ajpes.si

Novosti pri oddaji podatkov za namene Statistike finančnih računov

Novosti pri oddaji podatkov za namene Statistike finančnih računov.

Obvezniki poročanja so vsi rezidenti Republike Slovenije , ki so po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98) razvrščeni v sektorje S.12 (finančne družbe), S.13 (državni sektor) in tiste družbe iz sektorja S.11 (nefinančne družbe), katerih bilančna vsota ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, presega 200 milijonov tolarjev.

Rezidenti iz sektorjev S.14 (prebivalstvo in samostojni podjetniki), S.15 (društva, politične stranke, sindikati, klubi, zveze, cerkvene skupnosti in humanitarne organizacije) in družbe iz sektorja S.11 (nefinančne družbe), katerih bilančna vsota ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, ne presega 200 milijonov tolarjev, niso obvezniki poročanja.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=590