100si

Vpisano: 10.5.2011 15:17:28

Prispevki za socialno varnost za zasebnike (samozaposlene, samostojne podjetnike) za april 2011

Tabela s podatki o višini prispevkov zasebnikov po posameznih zavarovalnih osnovah.

Rok za plačilo prispevkov za mesec april 2011 je do 16. 5. 2011. V enakem roku je potrebno predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Povezava do excel datoteke z višino prispevkov za april 2011.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5702