100si

Vpisano: 6.4.2011 19:10:17

Kako bomo izvajali ZDDV-1D?

Z uveljavitvijo ZDDV-1D bo davčni zavezanec po prejetem računu lahko odbil vstopni DDV, še vedno velja, da si lahko odbija DDV v davčnem obdobju, ko prejme račun. Če bo tak račun poravnal v rokih, ki so določeni v ZPreZP, ta pravica »ostaja nespremenjena« in kot taka ni kršena.

Pravica do odbitka vstopnega DDV mu ostaja tudi, če računa ne plača, ga pa prijavi v sistem večstranskega pobota, ki je prav tako predpisan v ZPreZP. Tudi v tem primeru si bo davčni zavezanec odbil DDV v obdobju, ko bo prejel račun.

Tako se za davčne zavezance, ki prejete račune plačujejo v rokih, oz. jih bodo pravočasno prijavljali v sistem obveznega pobota, po ZDDV-1D nič ne spremeni – DDV bodo še vedno odbijali v obdobju, ko bo prejet račun.

Pravica do odbitka vstopnega DDV se davčnemu zavezancu ne prizna le, če računa ne bo plačal v roku, določenem z ZPreZP oz. neplačanega računa pravočasno ne bo vključil v sistem obveznega večstranskega pobota.

Za izvedbo novih pravil je tako potrebno natančno prebrati določilo 66.a člena ZDDV-1D, kot sledi: davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki dobavitelju v roku, določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, računa ne plača ali ga plača le delno in ki je od neplačanega računa že uveljavil odbitek DDV, mora povečati svojo davčno obveznost v višini uveljavljenega zneska odbitka DDV po tem računu, ki je sorazmeren z neporavnanim delom obveznosti. Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki dobavitelju v roku, določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, računa ne plača ali ga plača le delno in ki od neplačanega računa še ni uveljavil odbitka DDV, ne uveljavi odbitka DDV v davčnem obdobju, v katerem je potekel rok za plačilo niti v kasnejših davčnih obdobjih.

 

Več preberite v brezplačnem gradivu
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5640