100si

Vpisano: 28.4.2011 13:30:55

Koledar poročanja v aprilu 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v aprilu ne smete zamuditi:

 • Do 11. 4. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2011 in trimesečno obdobje januar – marec 2011
 • Do 11. 4. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2011 in trimesečno obdobje januar – marec 2011
 • Do 11. 4. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2011)
 • Do 11. 4. - Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od januar 2011 do marec 2011
 • Do 15. 4. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2011
 • Do 15. 4. – Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za marec 2011
 • Do 15. 4. – Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za marec 2011
 • Do 15. 4. – Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače, za marec 2011
 • Do 15. 4. – Obračun požarne takse za obdobje januar – marec 2011 in plačilo požarne takse za marec 2011
 • Do 15. 4. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od januar 2011 do marec 2011
 • Do 15. 4. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji, ter drugih državah članicah EU) za obdobje od januar 2011 do marec 2011
 • Do 15. 4. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od januar 2011 do marec 2011
 • 15. 4. – Prvi obvezni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti
 • Do 18. 4. (na dan izplačila dohodkov) – Obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za marec 2011
 • Do 18. 4. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2011
 • Do 20. 4. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec DDV-O za marec 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2011 (op. plačilo DDV je 29. 4.)
 • Do 20. 4. – Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec SN 11, SN 44 – Letno poročilo o kapitalskih naložbah v tujini za leto 2010
 • Do 20. 4. – Obrazec SN 22, SN 55 – Letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji za leto 2010
 • Do 29. 4. – Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Do 29. 4. – Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2011
 • Do 29. 4. – Obrazec DDV-O - Obračun DDV za marec 2011 in za obdobje januar do marec 2011
 • Do 29. 4. – Poročilo o dobavah (76. a člen) za marec 2011
 • Do 29. 4. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za marec 2011
 • Do 29. 4. – Obrazec M4 - Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja za leto 2010
 • Do 30. 4. – Novo četrletno statistično poročanje ČPPS - POSL-P/ČLVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5615