100si

Vpisano: 28.2.2011 9:15:02

Prispevki za socialno varnost za zasebnike (samozaposlene, samostojne podjetnike) za februar 2011

Tabela s podatki o višini prispevkov zasebnikov po posameznih zavarovalnih osnovah.

Rok za plačilo prispevkov za mesec februar 2011 je do 15.3.2011. V enakem roku je potrebno predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Povezava do excel datoteke z višino prispevkov za februar 2011.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5547