100si

Vpisano: 12.2.2011 11:27:17

Vlada na splošno ne nasprotuje Predlogu Uredbe o spremembi Uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004

Vlada je na 119. redni seji, 3. februarja 2011, sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004. Republika Slovenija na splošno ne nasprotuje predlaganim spremembam, vendar bo ob začetku obravnave vložila splošni preučitveni in parlamentarni pridržek, ker se bodo členi med pogajanji še spreminjali, poleg tega bo Vlada predlagane spremembe predstavila še v Državnem zboru RS, saj je uredba neposredno uporabljiva.

Evropska komisija je pripravila predlog uredbe kot redno posodobitev omenjenih uredb. Tako odraža spremembe zakonodaje na nacionalni ravni in spremembe v družbeni realnosti – upošteva razvoj čezmejne mobilnosti, ki vpliva na koordinacijo sistemov socialne varnosti. Potreba po rednem prilagajanju se je pojavila tudi zaradi prakse Sodišča Evropske unije.

Spremembe bodo olajšale učinkovito uporabo zakonodaje EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti ter izboljšale varstvo posameznikov, ki se gibljejo znotraj EU. Sklicevanja na nacionalno zakonodajo v zakonodaji EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti lahko zastarajo, kar zainteresiranim stranem povzroča pravno negotovost ob uporabi uredb. Cilj sprememb je zainteresiranim stranem zagotoviti pravno varnost.

Madžarsko predsedstvo pričakuje nadaljnjo obravnavo predloga spremembe uredb 884/2004 in 987/2009 v februarju in marcu 2011.

Posodobljeni uredbi o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki sta rezultat desetletnih pogajanj med državami članicami se sicer v vseh državah članicah EU uporabljata od 1. maja 2010.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5514