100si

Vpisano: 11.1.2011 14:53:02

Koledar poročanja v januarju 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v januarju ne smete zamuditi

 • Do 10. 1. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2010 in trimesečno obdobje oktober – december 2010
 • Do 10. 1. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2010 in trimesečno obdobje oktober – december 2010
 • Do 10. 1. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za december 2010
 • Do 10. 1. Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od oktober 2010 do december 2010
 • Do 14. 1. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2010
 • Do 17. 1. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za december 2010
 • Do 17. 1. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za december 2010
 • Do 17. 1. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za december 2010
 • Do 17. 1. – obračun požarne takse za obdobje oktober – december 2010 in plačilo požarne za december 2010
 • Do 17. 1. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od oktober 2010 do december 2010
 • Do 17. 1. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od oktober 2010 do december 2010
 • Do 17. 1. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od oktober 2010 do december 2010
 • Do 17. 1. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2010
 • Do 17. 1. – Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine za leto 2010
 • Do 18. 1. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za december 2010
 • Do 18. 1. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2010
 • Do 20. 1. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2010
 • Do 20. 1. – obrazec DDV-O za december 2010 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2010 (op. plačilo DDV je 31. 1.)
 • Do 20. 1. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za december 2010
 • Do 20. 1. – obrazec SN11 – T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za december 2010
 • Do 20. 1. – obrazec SN22 – T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2010
 • Do 20. 1. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2010
 • Do 20. 1. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za december 2010
 • Do 31. 1. – obrazec 1A Izplačilo akontacij plač za mesec december 2010 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 1. – obrazec 1 ZAP/M Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2010
 • Do 31. 1. – obrazec DDV O Obračun DDV za december 2010 in za obdobje oktober do december 2010
 • Do 31. 1. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2010
 • Do 31. 1. – Obrazec SKV Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za december 2010
 • Do 31. 1. – Obračun pavšalnega nadomestila DDV za leto 2010
 • Do 31. 1. – Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2010Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5412