100si

Vpisano: 24.12.2010 13:22:05

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2010

1. člen

S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika obrazca informativnega izračuna dohodnine za leto 2010 in obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2010.

2. člen

Davčni organ na obrazcu informativnega izračuna dohodnine za leto 2010, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, za zavezanca sestavi izračun dohodnine za leto 2010 in mu ga vroči najpozneje do 15. junija 2011.

3. člen

(1) Zavezanci za dohodnino, ki morajo vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2010, jo vložijo na obrazcu, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del, ali na obrazcu, ki po vsebini in obliki ustreza obrazcu, ki je določen s tem pravilnikom. Obrazec napovedi je skupaj z navodili za izpolnjevanje objavljen na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije (http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2010/), oddaja pa je možna tudi preko sistema eDavki (http://eDavki.durs.si).

(2) Sestavni del obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2010, ki jo vložijo rezidenti držav članic EU in EGP, je zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del. Zahtevek je skupaj z navodili za izpolnjevanje objavljen na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije (http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2010/).

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Priloga 1: Informativni izračun dohodnine za leto 2010

Priloga 2: Napoved za odmero dohodnine za leto 2010

Priloga 3: EU/EGP - zahtevek za uveljavljenje davčnih olajšav
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5364