100si

Vpisano: 26.3.2008 16:30:14

JAVNI POZIV k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2007

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena in četrtega odstavka 326. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,

JAVNI POZIV

k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2007

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2007 odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov najpozneje do 28. februarja 2008 pri davčnem organu.

V taki napovedi lahko davčni zavezanec uveljavlja tudi zmanjšanje pozitivne davčne osnove od dobička iz kapitala iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali iz odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali doseženo z odsvojitvijo nepremičnine.

Davčni zavezanec nerezident lahko vloži napoved do 28. februarja 2008, če napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki jih je opravil v letu 2007.

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto______«, ki je objavljen tudi na spletni strani http://www.uradni-list.si/priloge/RS_-2006-138-06005-OB~P010-0000.PDF .

Zavezanec rezident in nerezident je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Davčna uprava Republike Slovenije
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=53