100si

Vpisano: 13.11.2004

Url 122/04

Sprememba pri poročanju SFR

Banka Slovenije je v Uradnem listu št. 122, 12.11.2004 objavila:

SKLEP o spremembi sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

1.
V 2. točki sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 66/03) se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in se doda naslednje besedilo:
»ter tistih nefinančnih družb v sektorju S.11, katerih bilančna vsota ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, je manjša od 200 milijonov tolarjev.«

2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

DRUGI ČLEN SKLEPA O POROČANJU ZA SFR SE TOREJ ODSLEJ GLASI:
Obvezniki poročanja so vsi rezidenti Republike Slovenije, razen tistih, ki so razvrščeni po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98) v sektorja S.14 in S.15, ter tistih nefinančnih družb v sektorju S.11, katerih bilančna vsota ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, je manjša od 200 milijonov tolarjev


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=521