100si

Vpisano: 20.9.2010 17:50:45

Predlog ZPIZ -2 zvišuje najnižje osnove za plačevanje prispevkov zaposlenih, s.p. in solastnike gospodarskih družb

Združenje delodajalcev Slovenije je pripravilo pojasnilo kakšne spremembe naj bi uvedel predlog ZPIZ-2 na področju najnižje osnove za plačilo prispevkov za zaposlene, samostojne podjetnike in solastnike gospodarskih družb (poslovodne osebe).

1. Predlog zvišuje najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za osebe v delovnem razmerju z minimalne plače na 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, kar dviga letni strošek delodajalcev vsaj za 30 milijonov evrov in dodatno administrativno zapleta obračunavanje plač.

Za delavca, ki prejema plačo v višini minimalne plače oz. v višini plače, ki ne dosega 60% povprečne plače v RS, bo delodajalec tako dolžan od razlike do 60% povprečne plače v RS plačati še oba prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - delojemalca in delodajalca - skupaj 24,35%. To pri zaposlenem z minimalno plačo za delodajalca predstavlja na mesečni ravni za 32 evrov višji strošek dela, kar je 384 evrov na letni ravni (na zaposlenega).

Preračunano na vseh 42.900 zaposlenih z minimalno plačo dodatni letni strošek dela delodajalcev znaša cca. 16,5 milijona evrov. Upoštevati pa je potrebno še vse zaposlene, ki prejemajo plačo v višini med minimalno in 60% povprečne, kar ta letni strošek vsaj podvoji (30 mio EUR).

2. Tudi za samostojne podjetnike se kot najnižja osnova za plačilo prispevkov ukinja minimalna plača in uvaja višja osnova, v višini 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Samostojni podjetniki bodo tako bistveno bolj obremenjeni, predvsem tisti samostojni podjetniki, katerim je samozaposlitev v kriznih časih predstavljala rešitev pred popolno izgubo zaposlitve.

Primera:

* Samostojni podjetnik, katerega dosežena osnova v letu 2009 ni presegla letne minimalne plače 7.111,48 €, je uvrščen v prvi zavarovalni razred in plačuje prispevke od osnove v višini minimalne plače; njegovi povprečni mesečni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znašajo v obdobju januar-avgust 2010 170 €.

Po predlaganih določbah pa bi ob doseženi osnovi do višine letne MP, plačeval prispevke od osnove v višini 60% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, kar pomeni, da bi, če upoštevamo podatek o povprečni plači v RS v letu 2009, njegovi mesečni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znašali 210 €. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bi torej povečali kar za 24% glede na njegove povprečne mesečne prispevke za PIZ v letu 2010.

* Samostojni podjetnik, katerega dosežena osnova je bila v letu 2009 17.000 €, je uvrščen v drugi zavarovalni razred in plačuje prispevke od osnove v višini 60% povprečne mesečne plače; njegovi povprečni mesečni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znašajo v obdobju januar-avgust 2010 217 €.

Po predlaganih določbah pa bi ob doseženi osnovi 17.000 € plačeval prispevke od osnove v višini 1.417 €, kar pomeni, da bi po novem njegovi mesečni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znašali 345 €. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bi torej povečali kar za 59% glede na njegove povprečne mesečne prispevke v letu 2010.

3. Predlog ukinja možnost zavarovanja (so)lastnikov družb, ki so poslovodne osebe na podlagi sklenjenega delovnega razmerja. Ti zavarovanci se bodo morali obvezno zavarovati kot družbeniki in plačevati prispevke najmanj od zneska 90% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Če bodo presegli zakonsko določen cenzus - 90% povprečne letne plače v RS, bodo od vseh dohodkov, ki so jih dosegli kot poslovodne osebe vključno z vsemi dohodki iz naslova lastništva, preračunih na mesečno raven, dolžni plačevati prispevke.

Vir: Združenje delodajalcev Slovenije, sporočilo za javnost




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5127