100si

Vpisano: 6.8.2010 15:40:12

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Pravilnik o spremembi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

1. člen

V Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09) se v 16. členu črta deseti odstavek.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5006