100si

Vpisano: 4.8.2010 18:22:19

Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 za proračunsko leto 2010

Vlada se je na 90. redni seji, 8. julija 2010, seznanila z Akcijskim načrtom za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 za proračunsko leto 2010 in ga potrdila.

Državni zbor RS je 22. marca 2005 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010. Besedilo omenjene resolucije določa, da bodo konkretne aktivnosti nosilnih ministrstev opredeljene v letnih oziroma dveletnih akcijskih načrtih ministrstev za posamezno proračunsko obdobje hkrati z obsegom sredstev, ki bodo v te namene alocirana v proračunih posameznih ministrstev. V akcijskih načrtih so podrobneje opredeljeni specifični cilji posameznih projektov, naloge izvajalcev projektov, načini financiranja projektov ter roki za njihovo izvedbo. Namen Prehranske politike je predvsem obvladovanje porasta kroničnih nenalezljivih bolezni (bolezni srca in ožilja, rak, prekomerna hranjenost in debelost, sladkorna bolezen tipa 2, zvišan krvni tlak itd.) med prebivalci Slovenije, ki so pogosto posledica neuravnoteženega prehranjevanja, neredne telesne dejavnosti in nezdravega življenjskega sloga nasploh.

Vlada je od sprejema prehranske politike sprejela dva akcijska načrta: Akcijski načrt implementacije Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010, za proračunsko leto 2006 (sklep Vlade RS št. 18200-1/2006/3, z dne 13.07.2006) in Akcijski načrt implementacije Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005 – 2010, za proračunsko leto 2007 (sklep Vlade RS št. 18200-1/2007/3, z dne 20.06.2007). V letu 2008 Ministrstvo za zdravje ni pripravilo rednega akcijskega načrta, temveč je v tem letu izvajalo aktivnosti, ki so se nanašale na Predsedovanje RS Svetu EU, v okviru katerega je bila prehranska politika ena od ključnih tem s področja zdravja. V letu 2009 so bile do konca izvedene naloge iz preteklih let in pripravljen predlog akcijskega načrta za leto 2010 ter predlog evalvacije celotnega obdobja izvajanja Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010, ki bo izpeljana v letu 2010.

Naloge, ki bodo izpeljane do konca leta 2010, in so predvidene v akcijskem načrtu, bodo vključevale aktivnosti na naslednjih področjih: promocija uravnoteženega prehranjevanja otrok in mladostnikov; medijska kampanja za zmanjševanje soli v prehrani prebivalcev vključno s sodelovanjem z živilsko-predelovalno industrijo; krepitev zagotavljanja zdrave prehrane v bolnišnicah, domovih za starejše, v delovnih organizacijah ter v gostinsko-turističnih obratih.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4991