100si

Vpisano: 27.5.2010 12:15:31

Prispevki za socialno varnost za zasebnike (samozaposlene, samostojne podjetnike) za maj 2010

Rok za plačilo prispevkov za mesec maj 2010 je do do 15.6.2010. V enakem roku je potrebno predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Povezava do excel datoteke z višino prispevkov za maj2010.

Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4855