100si

Vpisano: 2.3.2008 12:11:41

Davčni bilten

Izplačila dnevnic za delavce, ki opravljajo delo v tujini

Davčni organ je pri malem zavezancu za davek, ki se ukvarja s proizvodnjo kovinskih izdelkov, opravil pregled davka od dobička za leto 2003. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je zavezanec zaposlenim delavcem izplačeval dnevnice za tujino, do katerih delavci niso bili upravičeni. Zavezanec se namreč ukvarja tudi z opravljanjem raznih storitev v tujini, zato je zaposlil delavce zgolj za opravljanje storitev v tujini. Na pogodbah za zaposlene delavce za opravljanje storitev v tujini je bilo jasno navedeno, da je to vsakodnevno opravljanje del v tujini, da je kraj opravljanja dela vedno isti in da je isto tudi njihovo delovno mesto.

Davčni zavezanec je imel sklenjeni pogodbi o izvajanju del oziroma je v letu 2003 izvajal dela pri dveh italijanskih podjetjih, pri tem je bilo eno od podjetij njegov dolgoletni poslovni partner (zavezanec za davek je izvajal dela na sedežu tega podjetja že leta in leta).

Davčni organ se je opredelil, da delavci v tujini v bistvu ne opravljajo dela za davčnega zavezanca, ki bi jih nato poslal na službeno pot v tujino, ampak jih ta oddaja “v zakup” drugim in zanje zaračunava “zakupnino”. Zavezanec za davek v navedenem primeru torej ne pošilja delavcev s sedeža podjetja na službeno pot v tujino, ampak gredo delavci vsak dan od doma na delovno mesto v Italijo. Do povračila stroškov na službenem potovanju so upravičeni delavci, ki so napoteni na službeno potovanje, višina dnevnic pa je odvisna od trajanja dejanske odsotnosti iz kraja prebivališča in s sedeža obratovalnice.

Ker delavci v navedenem primeru niso napoteni na službena potovanja v tujino, ampak se tja vsak dan prevažajo na delo, to pomeni, da niso upravičeni do povračil stroškov na službenih potovanjih, ker jih dejansko ne opravljajo.

Navedeni stroški dnevnic v višini 18,2 mio SIT torej ne veljajo za povračila stroškov v zvezi z delom, ki se priznajo kot odhodek v skladu z določilom 21. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb. Izplačila navedenih stroškov dnevnic so drugi prejemki iz delovnega razmerja zaposlenih delavcev, od katerih mora zavezanec za davek – izplačevalec prejemkov – vplačati v postopku inšpekcije obračunani davek od osebnih prejemkov v skupnem znesku 5,8 mio SIT in v postopku inšpekcije obračunane prispevke za socialno varnost od prejemkov v skupnem znesku 9,8 mio SIT.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=484