100si

Vpisano: 26.3.2010 17:48:09

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlitve težje zaposljivih brezposelnih oseb z namenom spodbujanja njihovega zaposlovanja. Do subvencije so upravičeni tržni delodajalci, ki izpolnjujejo vse pogoje tega javnega razpisa in ki za polni delovni čas 40 ur tedensko za obdobje najmanj enega leta zaposlijo osebo s statusom brezposelne osebe, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih kriterijev:

- je starejša od 50 let,
- je mlajša od 25 let in v zadnjih 6 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve,
- je iskalec prve zaposlitve in je pridobila strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot dvema letoma ter je vsaj 6 mesecev prijavljena v evidencah Zavoda,
- je mlajša od 30 let z dokončano vsaj univerzitetno izobrazbo (VII. stopnjo izobrazbe) in ima poklic, ki se uvršča med suficitarne v pregledu suficitarnih in deficitarnih poklicev in poklicnih področij ter v zadnjih 6 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve (seznam je objavljen na spletni strani: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm),
- ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja,
- je prijavljena v evidencah Zavoda 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih razen osebe vključene v javna dela.

Kot redno plačana zaposlitev se šteje vsaka zaposlitev, za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi v skladu z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih.

Cilj je zaposliti 4.500 brezposelnih oseb, od tega vsaj 2.475 žensk oz. 55%.

Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 4.000,00 EUR za enoletno zaposlitev osebe, ki ustreza kriterijem iz ciljne skupine in se izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe.

Roki za oddajo vlog:
1. 30. aprila 2010 do 12. ure.

Za obdobje 2010–2011 je na razpisu na voljo 18 milijonov EUR: 85 % teh sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), na podlagi Operativnega programa za razvoj človeških virov v Sloveniji za obdobje 2007–2013. Preostalih 15 % sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Več informacij
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4721