100si

Vpisano: 26.2.2010 19:59:16

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike

Pojasnilo DURS, št. 4217-56/2010, 25. 2. 2010

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 12. januarja 2010 začela veljati Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 8/02 (Uradni list RS, št. 30/02).

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 1/10 (Uradni list RS, št. 11/10 z dne 16. 2. 2010).

V skladu z določbami drugega odstavka 30. člena se Konvencija uporablja:

  • v zvezi z davki, zadržanimi pri viru, za dohodek, dosežen 1. januarja 2011 ali po njem,
  • v zvezi z drugimi davki od dohodka in davki od premoženja za davke, obračunane za obdobje, ki se začne 1. januarja 2011 ali po njem.

V skladu z določbo tretjega odstavka 30. člena Konvencije se z uporabo Konvencije preneha uporabljati Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/83).
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4650