100si

Vpisano: 2.9.2003

Računovodja.com

Pojasnilo 2 k SRS 25

POJASNILO 2 K SRS 25 IZPOLNJEVANJE POSTAVKE DAVEK IZ DOBIČKA


Po 62. členu zakona o gospodarskih družbah se postavki davek iz dobička iz rednega delovanja (14. točka različice I izkaza poslovnega izida in 12. točka različice II izkaza poslovnega izida) in davek iz dobička zunaj rednega delovanja (19. točka različice I izkaza poslovnega izida in 17. točka različice II izkaza poslovnega izida) lahko združita v skupno postavko. Ker se po predpisih odhodek oziroma obveznost za davek iz dobička pravnih oseb ugotavlja od skupne osnove (iz rednega in zunaj rednega delovanja), se besedilo 19. oziroma 17. točke izkaza poslovnega izida začasno preimenuje v Davek iz dobička, 14. in 12. točka pa ostaneta prazni.


Objavljeno v Uradnem listu 13 2003. Sprejeto na podlagi 4. točke uvoda v SRS s strani Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 29.1.2003.


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=46