100si

Vpisano: 3.2.2010 14:07:08

Stališče RS do Predloga uredbe Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

Vlada je na 66. seji, 28. januarja 2009, sprejela Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. Republika Slovenija podpira sprejem Predloga uredbe Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.

Namen predloga preureditve Uredbe Sveta 1777/2005 je prilagoditev Direktivi Sveta 2006/112/ES (Direktivi o DDV), ki je prenovila Šesto direktivo o DDV, na kateri temelji Uredba. Zagotoviti se želi večja skladnost med uporabo sistema DDV in ciljem notranjega trga. Hkrati se želi vključiti tudi nove ukrepe, ki temeljijo na smernicah odbora za DDV, ki so povezane s spremembami, ki jih uvaja sveženj o DDV – glede kraja opravljanja storitev ter vključitev izvedbenih ukrepov, ki so bili dogovorjeni na DDV odboru po letu 2005, ko je bila Uredba sprejeta.

Predlagani ukrepi so treh vrst:

  1. Vključitev smernic, ki so bile na DDV odboru obravnavane pred letom 2005, vendar niso bile vključene v Uredbo;

  2. Vključitev smernic, ki so bile na DDV odboru obravnavane po letu 2005 in jih je potrebno prenesti v izvedbene ukrepe;

  3. Vključitev smernic, povezanih s spremembami, ki jih uvaja paket DDV.

1. V tej skupini je določeno, kdaj se pridobitev novih prevoznih sredstev pri selitvi in vračilo novih prevoznih sredstev, s strani osebe, ki ni davčni zavezanec, ne šteje za pridobitev znotraj Skupnosti, definira kaj se šteje za počitniško nastanitev, ter pojasnjuje, katere storitve so oproščene plačila DDV pri uvozu blaga. Nadalje pojasnjuje, da je potrdilo o oprostitvi plačila DDV in trošarine potrebno hraniti v računovodskih evidencah kot dokazilo o oprostitvi plačila DDV in trošarine.

2. Te smernice pojasnjujejo, da se obdelava digitalnih fotografij in tisk publikacij v papirni obliki šteje za dobavo blaga. Oprostitve v skladu s 151. členom Direktive o DDV, ki veljajo za elektronske storitve, se lahko uveljavljajo tudi v kolikor jih opravljajo osebe, za katere velja posebna ureditev za elektronsko opravljene storitve. Določajo tudi pogoje, kdaj se lahko Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) šteje za mednarodni organ.

3. V tem delu predloga Uredbe so pojasnjeni elementi glede obsega DDV, natančneje opredeljujejo restavracijske in gostinske storitve ter pojme: sedež dejavnosti podjetja, stalna poslovna enota, stalno prebivališče in običajno prebivališče, kar je pomembno pri določitvi, kdo je zavezanec za plačilo DDV od opravljenih storitev. Nadalje pojasnjuje, da se status prejemnika določi samo v skladu s pogoji, ki določajo kraj opravljanja storitev in se ne upošteva nobena posebna ureditev, ki bi lahko veljala za prejemnika. Pojasnjeno je tudi, da se pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, šteje za davčnega zavezanca, če je že identificirana za DDV. Izvajalec storitve lahko sam oceni za kakšen namen - zasebno ali poslovno rabo, bo prejemnik uporabil storitev. Natančneje je opredeljeno, kaj se šteje za prevozna sredstva in določa obravnavo pogodba za najem prevoznih sredstev.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4586