100si

Vpisano: 16.4.2018 15:06:02

Erika Režek, davčna svetovalka

Ali morajo prejeti računi iz tujine (EU) vsebovati podatke, ki so opredeljeni v ZDDV-1?

Kaj mora vsebovati račun?

Določila ZDDV-1 so povzeta po evropski direktivi sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, ki zahtevane podatke našteva v 226. členu. V primeru, da se kraj obdavčitve prenese na slovenskega naročnika, je pomembno, da sta na računu navedeni obe ID za namene DDV, tako izdajatelja računa, kot naročnika blaga oz. storitev in, da določbo (klavzulo) je dobava oproščena plačila DDV oz. zanjo velja postopek obrnjene davčne obveznosti.

Iz e-seminarja Osnove DDV.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=457