100si

Vpisano: 28.1.2010 19:44:10

2. februar 2010

Strokovna delavnica Novosti pri sestavljanju obračuna davka na dodano vrednost - Tržič - 2. februar 2010

V okviru strokovne delavnice se boste seznanili z novostmi tako, da bomo predstavili spremembe po posameznih področjih v primerjavi s trenutnim sistemom. Odgovarjali bomo na konkretno zastavljena vprašanja.

Vsebina strokovne delavnice:

1. Spremembe pri izpolnjevanju obrazca DDV-O v povezavi z ostalimi spremembami po 01. 01. 2010

  • Spremembe pri izdajanju računov – obvezne sestavine;
  • Navajanje klavzul na računih;
  • Spremembe DDV-O obrazca;
  • Vsebina posameznih postavk v DDV-O obračunu;
  • Spremembe rekapitulacijskega poročila v povezavi z DDV-O poročilom;
  • Novo poročilo o dobavah – 76.a člen in povezava z DDV-O poročilom;
  • Kdo mora pridobiti identifikacijsko številko za DDV in na kakšen način;

2. Odgovori na vprašanja

Beseda o predavateljici

Izvajalka delavnice bo davčna svetovalka IDA KAVČIČ, spec. posl. ekon., ki se z davčno problematiko ukvarja že 15 let in se dnevno srečuje s problemi na davčnem področju v podjetjih. V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka.

Priporočilo za obisk delavnice

V enem dopoldnevu se boste seznanili z aktualnimi zadevami, ki jih boste morali kot davčni zavezanci upoštevati pri sestavitvi obračuna davka na dodano vrednost ter rekapitulacijskega poročila za obračunsko obdobje.

Seminar je namenjen vodjem računovodskih servisov, računovodjem ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih.

Kraj in datum izvedbe seminarja

Strokovna delavnica bo potekala v torek, 2. februarja 2010 od 9.00 do 14.00 ure, v predavalnici v poslovni stavbi v Bistrici pri Tržiču (nasproti Deteljice oz. za bencinsko črpalko Petrol v Bistrici pri Tržiču).

Kotizacija

150,00 EUR (z vključenim DDV) za enega udeleženca, vsak naslednji udeleženec iz istega podjetja ima 10 % popusta. Na podlagi prijave vam bomo izdelali predračun.

PRIJAVA IN INFORMACIJE

Prijave sprejemamo

Za vsa dodatna pojasnila oz. informacije pišite na mail: info@racunovodja.com

DA, prijavljamo se na strokovno delavnico Novosti pri sestavljanju obračuna davka na dodano vrednost, ki bo potekala 2. februarja 2010 od 9.00 do 14.00 ure, v predavalnici v poslovni stavbi v Bistrici pri Tržiču (nasproti Deteljice oz. za bencinsko črpalko Petrol v Bistrici pri Tržiču)!

Podjetje:
Sedež podjetja:
Pošta in kraj:
Davčna številka:
Zavezanec: DA NE

Seminarja se bodo udeležili naslednji udeleženci:

1.Ime in priimek:
   Izobrazba:
   Delovno mesto:
   E-pošta:
   Telefon:

2.Ime in priimek:
   Izobrazba:
   Delovno mesto:
   E-pošta:
   Telefon:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4557