100si

Vpisano: 18.1.2010 19:04:52

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

Vlada je na 63. redni seji, 14. januarja 2010, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register ter določila prečiščeno besedilo Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register.

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register je posledica potrebe po uskladitvi Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o sodnem registru (ZReg), ki sta bila novelirana. Nekatera pravila uredbe pa se spreminjajo oziroma dopolnjujejo zaradi jasnejše ureditve izvedbenih pravil, katerih uporaba je v praksi povzročala težave, ali zaradi poprave redakcijskih nedoslednosti in napak pri sklicevanju na druge člene.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4516