100si

Vpisano: 15.1.2010 13:43:38

Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2010 in 2011

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 »Skupaj za večjo varnost«, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 2/2007. Implementacija resolucije poteka z izvajanjem obdobnih načrtov, ki so razdeljeni na tri časovna obdobja. Danes je Vlada sprejela Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2010 in 2011.

Namen Obdobnega načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2010 in 2011 je, da z medsebojnim povezovanjem pristojnih organov na državni ravni s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in civilno družbo kar najbolj poveča izkoristek obstoječih virov in na ta način izboljša varnost cestnega prometa.

V letošnjem letu je do 27. decembra 2009 je na slovenskih cestah umrlo 173 ljudi, v istem obdobju lani pa 213, kar pomeni, da smo ohranili kar 40 življenj več oziroma beležimo 19% manj umrlih, 11% manj hudo telesno poškodovanih in 10% manj lahko telesno poškodovanih. Glede na nacionalni program varnosti cestnega prometa je naš cilj, da do konca leta 2010 na slovenskih cestah število mrtvih ne preseže 139, v letu 2011 pa da število mrtvih na slovenskih cestah ne preseže številke 124. Na Ministrstvu za promet se zadevamo, da je to zelo ambiciozen in optimističen cilj, ki je težko uresničljiv, pa vendarle mu je treba slediti in ga z učinkovitim vodenjem in nadziranjem poskušati doseči.

Za dosego tega cilja je potrebno poleg rednih nalog, glede na obstoječe finančne zmogljivosti, realizirati tudi predvidene ukrepe iz tega programa in zagotoviti izvedbo načrtovanih preventivnih aktivnosti. Pravočasna in učinkovita koordinacija med vsemi sodelujočimi bo nedvoumno prispevala k izboljšanju prometne varnosti, hkrati pa pripomogla k doseganju cilja iz nacionalnega programa.

Obdobni načrt vsebuje tudi načrtovane preventivne dejavnosti za področje pešcev, alkohola, hitrosti, uporabe varnostnega pasu, varnosti voznikov enoslednih vozil, varnosti v turistični sezoni, varnosti na nivojskih prehodih ceste in železniške proge ter aktivnosti ob začetku šolskega leta. Vse preventivne dejavnosti imajo tudi opredeljene nosilce posameznih aktivnosti in termine izvedbe.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4486