100si

Vpisano: 18.12.2009 18:27:10

Vlada podala soglasje k Letnemu poročilu Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. za leto 2008

Vlada je na 58. seji, 10. decembra 2009, podala soglasje k Letnemu poročilu Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. za leto 2008.

Skupščina Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. je na svoji seji v oktobru obravnavala in sprejela letno poročilo Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. za leto 2008 in ga poslala vladi v soglasje.

V letu 2008 je Nepremičninski sklad dosegel prihodke v višini 6.726.049 evrov, poslovne in finančne odhodke in stroške v višini 4.549.341 evrov ter čisti dobiček v višini 1.691.363 evrov.

Na področju gradnje novih stanovanj za upokojence in druge starejše, si je sklad v letu 2008 prizadeval uresničiti s planom načrtovane naloge. Veliko aktivnosti je bilo tudi pri pripravah pilotskih projektov gradnje domov za starejše.

Sklad je izvajal aktivnosti na 19 projektih novogradenj objektov s 479 oskrbovanimi ali namenskimi najemnimi stanovanji za upokojence in druge starejše osebe, od tega s 346 stanovanji za sklad, ter na treh projektih gradnje domov za starejše občane. Projekti novogradenj so razpršeni po Sloveniji in potekajo v 17 občinah.

Poleg novogradenj sklad veliko pozornosti in sredstev namenja tudi za rekonstrukcijo in obnovo posameznih starejših stanovanj in objektov v celoti ter s tem izboljšuje bivalne pogoje in standard najemnikov. V letu 2008 je bilo oddanih v najem 243 stanovanj, od tega 222 namenskih najemnih stanovanj in 21 oskrbovanih stanovanj.

Pri finančnih naložbah je sklad prednostno upošteval načelo varnosti naložb, finančne naložbe pa so se prilagajale potrebam po financiranju osnovne dejavnosti sklada in donosom na finančnem trgu. Sklad je v letu 2008 posloval gospodarno in racionalno. Obsežno in strokovno zahtevno delo pri upravljanju nepremičninskega in finančnega premoženja sklada v trenutni vrednosti 98,3 milijonov evrov je terjalo odgovorno delo zaposlenih sklada. Prav tako pa sklad izpolnjuje svoje zakonsko poslanstvo, saj je pomemben dejavnik na področju oblikovanja in izvajanja stanovanjske oskrbe za upokojence in druge starejše osebe v Sloveniji.

Vlada ocenjuje, da je Letno poročilo Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. za leto 2008 skladno z zakonom, zato z njim soglaša.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4360