100si

Vpisano: 30.11.2009 18:38:41

Objavljen razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja z delom

Ljubljana, 27. november 2009 – Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je danes, 27. novembra 2009, objavil javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v višini dobrih 7 milijonov evrov. Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka ali študenta v višini med 350 in 1.000 evri. Rok za prijavo delodajalcev na razpis je 15. januar 2010.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je danes, 27. novembra 2009, na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 96/09 objavil javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Javni razpis v višini 85 % financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, preostalih 15 % pa predstavljajo sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.

Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence in dijake, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta.

Predvidena višina spodbude za opravljeno celotno praktično usposabljanje z delom pri enem delodajalcu je med 500 EUR in 1.000 EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma med 350 EUR in 550 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju in med 800 EUR in 1.000 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju. Končna višina je odvisna od števila vključitev iz prijav na predmetni razpis in jo s posebnim sklepom določi minister za šolstvo in šport.

Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje aktivnosti, ki se nanašajo na praktično usposabljanje z delom za vajence, dijake in študente.

Višina sredstev, ki je na razpolago za ta razpis, znaša skupaj 7.007.960 EUR. Rok za oddajo vlog delodajalcev je 15. januar 2010.

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oz. študijskem letu 2009/2010 (83. JR)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4308