100si

Vpisano: 20.11.2009 11:30:25

Predlog sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2009

Ajpes je objavil Predlog sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2009.

Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov.pdf (93 KB)

Novost predloga tega navodila je, da se za revizijo poslovanja zadrug po uveljavitvi novele ZZad-C smiselno uporabljajo določbe ZGD-1, v skladu z 41.a členom Zakona o zadrugah. Tako so k reviziji poslovanja zavezane vse srednje in velike zadruge ter majhne (in mikro) zadruge, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu.

Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev.pdf (90 KB)

Novosti predloga tega navodila sta:

  1. ukinitev možnosti predložitve podatkov iz letnih poročil društev na papirju in
  2. nova vrednost prihodkov oziroma odhodkov, katerih preseganje zahteva revizijo računovodskih izkazov v skladu z ZDru-1A.

Društva, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, imajo še vedno možnost vnosa ali uvoza podatkov letnih poročil na sedežu pristojne izpostave AJPES.

Več na spletni strani AJPES-a.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4266