100si

Vpisano: 20.10.2009 16:22:19

Jamstvena shema za fizične osebe

Z jamstveno shemo se posredno omogoča bankam, da določen del tveganja (50 ali 100 odstotkov) kredita prenesejo na državo. Država bo v primeru, če fizična oseba ne bo zmogla odplačati kredita, banki povrnila del neplačanih obveznosti kreditojemalca. Del kredita, ki ga je banki krila država, bo neplačnik vračal v skladu z davčnim postopkom. Kredite v okviru jamstvene sheme bodo banke odobravale do konca leta 2010 oziroma do porabe zakonske določene kvote v višini 350 milijonov evrov.

Obrestna mera

Za kreditne pogodbe, ki sodijo v skupino kreditojemalcev zaposlenih za določen čas, prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in mlade družine, je skupna efektivna obrestna mera enaka ali nižja od 8,00 %. Banke, ki so pridobile jamstveno kvoto, so pri obrestni meri tj. omejene le navzgor, za navzdol pa še vedno obstaja tržna (konkurenčna) komponenta, saj bodo kreditojemalci lahko bančne ponudbe med seboj primerjali in izbirali ugodnejše, tako da bodo dejanski krediti lahko tudi cenejši od licitiranih EOM.

Za kreditne pogodbe, ki sodijo v skupino kreditojemalcev, ki so zaposlitev izgubili po 1.10.2008 iz poslovnih razlogov, je skupna efektivna obrestna mera enaka ali nižja od 9,00 %. Banke, ki so pridobile jamstveno kvoto, so pri obrestni meri tj. omejene le navzgor, za navzdol pa še vedno obstaja tržna (konkurenčna) komponenta, saj bodo kreditojemalci lahko bančne ponudbe med seboj primerjali in izbirali ugodnejše, tako da bodo dejanski krediti lahko tudi cenejši od licitiranih EOM.

Omejitve pri odobritvi kredita:

 • Najamete lahko samo en kredit z jamstvom Republike Slovenije pri eni banki. Nov kredit lahko najamete, ko ste v celoti odplačali prvi kredit z jamstvom Republike Slovenije.
 • Kredit lahko znaša najmanj 5.000 in največ 100.000 evrov.
 • Doba trajanja kredita ne sme biti daljša od 25 let.
 • Kredit je potrebno zavarovati z zemljiškim dolgom ali s hipoteko na nepremičnini.
 • Morebitno pridobljeno nepremičnino je možno odtujiti le v primeru poplačila celotnega kredita.
 • Kredita ne morete najeti za financiranje poslovne dejavnosti, ki jo nameravate opravljati v kakršni koli statusni obliki, za nakup poslovnih deležev ali vrednostnih papirjev oz. za poplačilo kreditov, najetih za te namene.

Dokumenti, ki jih morate predložiti

 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije. Zadostuje kopija osebne izkaznice, potnega lista ali dovoljenje za stalno prebivanje v RS. Tuji državljani morate predložiti dovoljenje za stalno bivanje v RS;
 • davčno številko;
 • potrdilo delodajalca o sklenjenem delovnem razmerju za določen čas;
 • potrdilo o povprečni mesečni plači ali izpisek iz plačne liste za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge;
 • potrdilo o skupnih dohodkih in dohodkih iz kapitala, ki ga izda DURS;
 • izjavo, da kredita ne boste najeli za financiranje poslovne dejavnosti.

Izjave in vloge

Potrdilo Davčne uprave (Durs-a)

Vloga za izdajo potrdila o skupnih dohodkih in dohodkih iz kapitala

Potrdila o dohodkih fizičnih oseb, za namen dokazovanja izpolnjevanja pogojev za uveljavljanje pravic iz Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe – ZJShemFO (Uradni list RS, št. 59/09), se bodo pričela izdajati 13. 10. 2009. Do prej navedenega datuma se lahko vloga za izdajo potrdila odda na davčnem uradu oziroma izpostavi, potrdilo pa bo izdano in oddano na pošto 13. 10. 2009.

Zloženka Do kredita z jamstvom države

Zakonodaja

Pogosta vprašanja:

Na spletni strani SID banke so objavljeni odgovori na pogosta vprašanja.


Povezave in kontakti

Kontakti

Vir: Ministrstvo za finance, Davčna uprava, SID banka
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4132