100si

Vpisano: 17.7.2009 13:34:03

Vlada podala mnenje o predlogu Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize

Vlada je na redni seji 17. junija 2009 podala mnenje o predlogu Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize. Poslanec Vili Trofenik predlaga, da se dodatno obdavčijo dohodki članov poslovodstev in nadzornih organov pravnih oseb, ki so v posredni ali neposredni večinski državni lasti ali pravnih oseb, ki so od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva na podlagi ukrepov za blažitev posledic finančne in gospodarske krize. Skladno s predlogom zakona bi bili dodatno obdavčeni dohodki, prejeti za vodenje in nadzor zadevnih poslovnih subjektov, in sicer nad določenimi pragovi. Predlaga se davčna stopnja 49%. Zakon naj bi veljal do konca leta 2010 oziroma do konca leta v katerem potečejo poroštva oziroma jamstva.

Poslanec Vili Trofenik je v obravnavo predložil predlog zakona, po katerem naj bi fizične osebe - člani poslovodstev ali nadzornih organov pravnih oseb, kjer je Republika Slovenija posredno ali neposredno večinski lastnik ali pravnih oseb, ki so od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva na podlagi ukrepov za blažitev finančne in gospodarske krize, plačale dodaten davek na presežen del nekaterih njihovih dohodkov iz tega naslova, in sicer po stopnji 49%. Skladno s predlogom zakona bi bili z dodatnim davkom obdavčeni tudi dohodki, prejeti pred začetkom veljavnosti zakona, in sicer od začetka leta 2009. V predlogu mnenja Vlada RS ugotavlja, da je v okviru tekočih gospodarskih gibanj, ki še ne kažejo skorajšnjega izboljšanja, predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3878