100si

Vpisano: 16.7.2009 14:07:31

Mitja Černe

Pravna ureditev poslovanja v tujini

Za zagotovitev poslovanja prek meje bo potrebno postaviti ustrezno strukturo ter slednjo pravilno umestiti v pravni red. Čezmejno poslovanje je možno izvajati na dva (2) osnovna načina. Prvi način je izvajanje poslovanja preko družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in šteje za zavezanca rezidenta v Sloveniji (domača družba). Ta družba lahko, v kolikor ji tega lokalni predpisi gostujoče države ne preprečujejo, posluje tudi v tuji državi in sicer preko t. i. stalne poslovne enote (angl. Permanent Establishment ali krajše PE, imenovane tudi podružnica). Drugi način poslovanja na tujem trgu pa možen preko t. i. samostojne gospodarske družbe, ustanovljene v skladu s predpisi gostujoče države (nova družba, tuja družba). V nadaljevanju sledi podrobnejša predstavitev ureditve poslovanja preko prvega in drugega načina.

Poslovanje preko poslovne enote (pravni okvir)

Družba s sedežem v Sloveniji lahko, v kolikor ji to lokalni predpisi gostujoče države eksplicitno ne prepovedujejo, v tej tuji državi posluje preko svoje stalne poslovne enote. Načeloma torej ni potrebno, da bi za poslovanje na nekem tujem trgu ustanovili novo družbo s sedežem na tem ozemlju. Zakaj načeloma? Zato ker lahko lokalni predpisi gostujoče države določijo tudi drugačna pravila, zahteve ali omejitve. Zaradi navedenega je potrebno te omejitve pred vstopom na želeni tuji trg preveriti in proučiti. Preveriti je potrebno, ali gostujoča država glede poslovanja tujih družb preko stalnih poslovnih enot v tej državi določa kakšna posebna pravila in omejitve.

Več o poslovanju preko podružnice ali samostojne gospodarske družbe v tujini si lahko preberete v e-seminarju Odpiranje podjetja v tujini - davčni vidik.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3816