100si

Vpisano: 2.6.2009 10:13:36

Dokazilo o prevozu blaga v namembno državo članico pri carinskem postopku 42

Pojasnilo DURS, št. 4230-105/2009-2, 6. 4. 2009

Davčni zavezanec sprašuje, ali je treba pri carinskem postopku 42 za uveljavljanje oprostitve plačila DDV predložiti dokazilo namembne luke v drugi državi članici, kamor je blago namenjeno, in ali zadostuje za ta namen potrdilo o izhodu iz slovenske luke in s strani carinskih organov potrjena carinska tranzitna listina T2L. Navaja primer, da za uvozno podjetje iz Velike Britanije nastopa kot carinski posrednik in zastopnik v carinskem postopku 42 pri uvozu jadrnic, gliserjev, jaht, ki se v namembno državo ne prevažajo, ampak se opravi »samotransport«. V tem primeru uvoznik ne razpolaga s klasičnimi prevoznimi listinami (CMR ali CIM), zato davčnega zavezanca zanima, s katerimi dokumenti lahko dokazuje, da je namembni kraj tega blaga v drugi državi članici.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:


Za dokazovanje o prevozu blaga v drugo državo članico za namene oprostitve plačila DDV se lahko poleg računa uporabi vsak dokument, iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz računa oziroma carinske deklaracije.


Plačila DDV je v skladu s 4. točko prvega odstavka 50. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) oproščen uvoz blaga, odposlanega ali odpeljanega s tretjega ozemlja ali iz tretje države in uvoženega v državo članico, ki ni namembna država članica, če je dobava takega blaga, ki jo opravi uvoznik, kot je opredeljen v 6. točki prvega odstavka 76. člena tega zakona, oproščena v skladu s 46. členom tega zakona. V carinskih postopkih se ta postopek uvoza blaga, ki je oproščen plačila DDV, imenuje carinski postopek 4200.

Na podlagi navedenega je uvoz blaga po carinskem postopku 42 oproščen plačila DDV, če je blago po sprostitvi v prost promet namenjeno prevozu (ali odpošiljanju) v drugo državo članico in so izpolnjeni tudi drugi pogoji v zvezi z dobavo blaga, kot je opredeljena v 46. členu ZDDV-1. Plačila DDV so tako v skladu z določbo prvega odstavka 46. člena oproščene dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za njun račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki delujeta kot taka v tej drugi državi članici.

Davčni zavezanec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila DDV na podlagi 46. člena ZDDV-1, v skladu s prvim odstavkom 79. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) dokazuje, da je to blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, z računom in prevozno listino ali drugim ustreznim dokumentom, iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz računa.

V primeru izvedbe carinskega postopka 42 za uvoz plovil uvoznik dokazuje, da je blago odpeljano v drugo državo članico z računom (priloženim carinski deklaraciji) in drugim dokumentom iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz računa. Za ta namen se lahko uporabi tudi s strani carinskega organa potrjen carinski dokument na podlagi postopka notranjega tranzita (T2) in luška evidenca o izhodu plovila iz slovenske luke.

V zvezi z izvajanjem carinskega postopka 42 je na spletnih straneh DURS objavljeno pojasnilo.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3694