100si

Vpisano: 11.5.2009 23:10:09

Odbitek DDV od nabav blaga in storitev za potrebe osebnega vozila, ki se homologira kot tovorno vozilo

Pojasnilo DURS, št. 4230-17/2009-3, 15. 4. 2009

V zvezi z vprašanjem, ali davčni zavezanec lahko odbije DDV od nakupa osebnega avtomobila, ki je bilo predelano v tovorno vozilo in kot tako vpisano v homologacijo, ter od drugih stroškov, povezanih s tem vozilom, ki so nastali po vpisu tovornega vozila v homologacijo, odgovarjamo:

Davčni zavezanec v skladu z a) točko 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) ne sme odbiti DDV od jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, zasebnih zrakoplovov, osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem, razen od plovil oziroma od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevozov s taksiji, dajanja v najem in zakup in za nadaljnjo prodajo, vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi ter kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza in osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz pokojnikov.

Na podlagi določbe 106. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) so osebni avtomobili iz točke a) 66. člena ZDDV-1 motorna vozila pod tarifno oznako KN 8703, konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vključno z motornimi vozili za kombiniran prevoz ljudi in blaga (npr. tip »karavan«, »kombi« itd.) in dirkalni avtomobili. Motorno vozilo, ki je izpeljanka vozila iz prejšnjega odstavka, ki ga je proizvajalec* homologiral kot tovorno vozilo, se ne šteje za osebni avtomobil.

Davčni zavezanec lahko torej odbija DDV od nabave, pridobitve in uvoza osebnega avtomobila, ki je bilo predelano v tovorno vozilo in z njim povezanimi nabavami blaga in storitev, od trenutka, ko je homologacijski organ proizvajalcu (vsaki fizični ali pravni osebi, ki je homologacijskemu organu odgovorna za vse vidike postopka homologacije) za predelano motorno vozilo podelil homologacijo, iz katere je razvidno, da se ta podeljuje za tovorno vozilo.* Proizvajalec je opisan v 13 točki 4. člena Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05, 86/06, 82/07) kot fizična ali pravna oseba, ki je homologacijskemu organu odgovorna za vse vidike postopka homologacije in za skladnost proizvodnje. Proizvajalec ni nujno neposredno vključen v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je predmet homologacijskega postopka.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3634