100si

Vpisano: 17.4.2009 12:15:31

Obračunavanje DDV in evidentiranje prodaje letalskih kart v DDV evidencah

Pojasnilo DURS, št. 4230-29/2009-2, 6. 4. 2009

Davčni zavezanec navaja, da turistična agencija potniku zaračuna letalsko karto, ki jo je rezervirala pri družbi s sedežem v EU. V nadaljevanju sprašuje, ali lahko turistična agencija pri opravljanju prodaje teh letalskih kart deluje v smislu 16. člena ZDDV-1 v svojem imenu za račun druge osebe, za katere velja, da prejme in dobavi storitve sama. Sprašuje tudi, ali se lahko na izdanem računu sklicuje na 49. člen ZDDV-1, kako se ti izdani računi evidentirajo v DDV evidencah in ali je obdavčitev z DDV odvisna od relacije poleta in od letalske družbe, pri kateri se letalska karta rezervira.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:


Pri prodaji letalskih kart prevoznikov s sedežem v drugi državi članici Skupnosti, lahko davčni zavezanec (turistična agencija) uporabi ureditev iz 16. člena ZDDV-1, če letalski prevoz potnikov ni del opravljanja enotne storitve potovanj, za katere se uporablja posebna ureditev za potovalne agente iz 97. člena tega zakona. V tem primeru za namene DDV velja, da je opravil storitev prevoza sam.

Pri prevozu potnikov z letalom, pri katerem je kraj odhoda ali prihoda zunaj Slovenije, velja, da je celotna pot opravljena zunaj Slovenije in se zato ne vpisuje v DDV evidence.

Obdavčitev letalskih kart za prevoz v mednarodnem prometu, ki jih proda davčni zavezanec v svojem imenu, je odvisna samo od relacije poleta. Upoštevata se le kraj odhoda in kraj prihoda.


Za davčnega zavezanca (turistična agencija), ki pri prodaji letalskih kart letalskega prevoznika iz druge države članice EU deluje v svojem imenu za tuj račun, velja, da v skladu s 16. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) opravi storitev prevoza sam. Takšno ureditev pri prodaji letalskih kart lahko davčni zavezanec uporabi, če prodaja letalske karte ni del enovite storitve prodaje potovalnih zmogljivosti. Na podlagi prvega odstavka 97. člena ZDDV-1 se namreč pri zagotavljanju potovalnih zmogljivosti, pri katerih potovalna agencija uporablja dobave blaga in storitev drugih davčnih zavezancev, obračunava in plačuje v skladu s podpoglavjem, ki ureja posebno ureditev za potovalne agencije. V skladu s četrtim odstavkom 97. člena ZDDV-1 se vse transakcije v zvezi s potovanjem, ki jih opravi potovalna agencija, obravnavajo kot enotna storitev, ki jo potovalna agencija opravi potniku.

Če kraj odhoda ali prihoda pri zračnem, pomorskem ali železniškem prevozu potnikov ni v Sloveniji, se na podlagi določbe 28. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) šteje, da je celotna prevožena pot opravljena zunaj Slovenije. Kraj odhoda oziroma prihoda je tisti, ki je na vozovnici naveden kot kraj odhoda oziroma kot prvi namembni kraj.

Za prodajo letalske karte v svojem imenu za prevoz potnika, ki jo opravi letalski prevoznik iz druge države članice Skupnosti in pri katerem je kraj odhoda ali prihoda zunaj Slovenije, se torej šteje, da je celotna pot opravljena zunaj Slovenije. Posledično prodaja letalske karte ni predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji. Transakcija se ne vpisuje v obračun DDV, vpiše pa se v stolpec 19 Izpisa obračunanega DDV, ki je priloga Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek (Uradni list RS, št. 59/07 in 126/07).

Obdavčitev prodaje letalske karte potniku v svojem imenu, pri čemer prevoz opravi letalska družba iz druge države članice Skupnosti, je odvisna le od prevozne poti, to je od kraja odhoda in kraja prihoda, kot je določeno v 28. členu pravilnika.

Sklicevanje na računu za prodajo letalske karte, ki ni predmet obdavčitve v Sloveniji, z ZDDV-1 ni predpisano.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3584