100si

Vpisano: 8.4.2009 15:54:58

Dohodnina 2008 - pogosta vprašanja in odgovori

 1. Kaj je informativni izračun dohodnine?
 2. Kdo bo prejel informativni izračun dohodnine?
 3. Kdaj bo davčna uprava začela izdajati informativne izračune?
 4. Kako lahko preverim ali mi je davčna uprava poslala informativni izračun?
 5. Do kdaj bom prejel informativni izračun dohodnine?
 6. Kaj storim, ko prejmem informativni izračun?
 7. Kako lahko preverim, če je izračun pravilen?
 8. Ali moram informativni izračun dohodnine podpisati in vrniti na Davčno upravo RS?
 9. Kaj, če se s podatki na informativnem izračunu dohodnine ne strinjam?
 10. Kaj, če informativnega izračuna dohodnine ne prejmem, pa sem zavezanec za vložitev dohodninske napovedi?
 11. Kako je mogoče, da informativnega izračuna ne bom prejel, če pa sem zavezanec za vložitev dohodninske napovedi?
 12. Kaj pomeni, da nisem zavezanec za vložitev dohodninske napovedi?
 13. Ali bodo upokojenci prejeli informativni izračun dohodnine?
 14. Ali študentje prejmemo informativni izračun dohodnine?
 15. Kaj, če sem na dopustu oziroma sem odsoten v času pošiljanja informativnih izračunov?
 16. Ali informativni izračun dohodnine prejmem priporočeno ali po navadni pošti?
 17. Ali informativni izračun lahko vidim preko sistema eDavki, če sem registriran?
 18. Kaj storim, če informativni izračun pokaže previsoko vračilo dohodnine 2008?
 19. Kje dobim obrazec za ugovor zoper informativni izračun dohodnine?
 20. Kakšni so stroški pri ugovoru?
 21. Kaj sledi potem, ko oddam ugovor zoper informativni izračun?
 22. Ali informativni izračun dohodnine prejmejo rezidenti RS, ki delajo v tujini?
 23. Ali informativni izračun prejmejo tuji državljani, ki delajo v RS?
 24. Kje je obrazec za dohodninsko napoved, oziroma ali letos ne bo več klasičnega pošiljanja dohodninskih napovedi?
 25. Ali sem v prekršku, če zoper napačni informativni izračun ne podam ugovora zoper informativni izračun?
 26. Kaj storim, če ugotovim, da je moja ugotovljena davčna obveznost prenizka?
 27. Ali lahko v ugovoru še uveljavljam olajšavo za vzdrževanje družinske člane?
 28. Kdaj mi boste nakazali vračilo preveč plačane dohodnine?
 29. Do kdaj moram doplačati dohodnino?
 30. Ali lahko v ugovoru zoper informativni izračun spremenim zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije?
 31. Ali bomo prejeli odločbe o odmeri dohodnine?
 32. Ali mora zavezanec oddati napoved za odmero dohodnine kljub temu, da je prejel informativni izračun?
 33. Ali se zavezanec reši vseh dolžnosti v zvezi z odmero dohodnine, v kolikor je informativni izračun pravilen?
 34. Kaj sploh je dohodnina?
 35. Kje lahko dobim dodatne informacije?


1. Kaj je informativni izračun dohodnine?

Informativni izračun je izračun dohodnine, ki ga bo davčna uprava na dom poslala vsem dohodninskim zavezancem najkasneje do 31. maja 2009.

Sestavljen bo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Davčna uprava RS, to je uradnih evidenc, podatkov izplačevalcev dohodkov in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so jih Davčni upravi RS do 31. januarja 2009 posredovali zavezanci.

2. Kdo bo prejel informativni izračun dohodnine?

Informativni izračun dohodnine bodo prejeli vsi rezidenti RS, ki so zavezanci za vložitev dohodninskih napovedi.

3. Kdaj bo davčna uprava začela izdajati informativne izračune?

Prvi informativni izračuni bodo odposlani konec marca 2009, vsi pa bodo poslani najkasneje do 31. maja 2009.

4. Kako lahko preverim ali mi je davčna uprava poslala informativni izračun?

Najhitreje in najenostavneje boste to informacijo prejeli od VIDE, virtualne davčne asistentke, ki je dostopna na spletni strani davčne uprave (http://www.durs.gov.si/si/) ali preko telefonske številke 01/4000 100. VIDA bo na to vprašanje odgovorila, če ji boste posredovali svojo davčno številko.

5. Do kdaj bom prejel informativni izračun dohodnine?

Informativni izračun dohodnine bodo prejeli zavezanci na dom, po navadni pošti, najkasneje do 31. maja 2009.

6. Kaj storim, ko prejmem informativni izračun?

Ko prejmete informativni izračun, preverite:

 • ali so vpisani podatki pravilni in popolni (osebni podatki, podatki o dohodkih, podatki o vzdrževanih družinskih članih itd.) oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolagate sami,
 • ali so upoštevane vse dohodninske olajšave, za katere izpolnjujete pogoje
 • ali je informativni izračun dohodnine pravilen.


7. Kako lahko preverim, če je izračun pravilen?

Vsi davčni zavezanci lahko izračun preverijo s pomočjo programa za testni izračun, ki je dostopen na spletni strani DURS.

8. Ali moram informativni izračun dohodnine podpisati in vrniti na Davčno upravo RS?


Ne!

Če se strinjate s podatki oz. izračunom, ni potrebno storiti ničesar. Po preteku 15 dni od vročitve bo informativni izračun avtomatsko postal odločba o odmeri dohodnine.

9. Kaj, če se s podatki na informativnem izračunu dohodnine ne strinjam?

Če se z informativnim izračunom ne boste strinjali, morate v 15 dneh od vročitve (pošiljka se šteje za vročeno 20. dan od datuma odprave, natisnjenega na kuverti) poslati ugovor zoper informativni izračun na pristojni davčni urad oziroma izpostavo, in sicer na obrazcu, ki bo dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, objavljen pa bo tudi na spletni strani Davčne uprave RS www.durs.gov.si.

Ugovor boste lahko z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslali tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

9. Kaj, če se s podatki na informativnem izračunu dohodnine ne strinjam?

Če se z informativnim izračunom ne boste strinjali, morate v 15 dneh od vročitve (pošiljka se šteje za vročeno 20. dan od datuma odprave, natisnjenega na kuverti) poslati ugovor zoper informativni izračun na pristojni davčni urad oziroma izpostavo, in sicer na obrazcu, ki bo dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, objavljen pa bo tudi na spletni strani Davčne uprave RS www.durs.gov.si.

Ugovor boste lahko z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslali tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

10. Kaj, če informativnega izračuna dohodnine ne prejmem, pa sem zavezanec za vložitev dohodninske napovedi?

Če ste zavezanec za vložitev dohodninske napovedi in informativnega izračuna dohodnine do 31. maja niste prejeli na dom, predlagamo, da prek VIDE (Virtualne Davčne Asistentke) z vnosom svoje davčne številke preverite, če vam je Davčna uprava RS informativni izračun dohodnine poslala na dom. Če vam je bil informativni izračun dohodnine poslan, vi pa ga niste prejeli, lahko na pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi zaprosite za kopijo informativnega izračuna dohodnine.

Če vam informativni izračun ni bil sestavljen in poslan, ste dolžni dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer od 1. junija do 30. junija 2009.

Obrazec je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani Davčne uprave RS www.durs.gov.si.

Napoved bo mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

11. Kako je mogoče, da informativnega izračuna ne bom prejel, če pa sem zavezanec za vložitev dohodninske napovedi?

Davčna uprava bo informativne izračune pripravljala izključno na podlagi podatkov izplačevalcev dohodkov. Mogoče torej je, da davčna uprava takšnih podatkov za vse dohodke vseh dohodninskih zavezancev ni prejela. In zato tudi ne bo izdala informativnega izračuna. Druga možnost je recimo primer, ko dohodninski zavezanec prejema dohodke iz tujine, teh podatkov pa do zaključka priprave podatkov za informativni izračun davčna uprava ni prejela, ker davčni zavezanec ni sam vložil medletne napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih v tujini.

12. Kaj pomeni, da nisem zavezanec za vložitev dohodninske napovedi?

Zavezanci za vložitev dohodninske napovedi NISTE:

 • če vaši dohodki v letu 2008, od katerih se plačuje dohodnina, niso presegli 2.959,60 EUR,
 • če vaši dohodki, od katerih se plačuje dohodnina, poleg pokojnine, od katere v skladu z zakonom ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in pri akontaciji dohodnine niste uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ne presegajo 80 EUR.


13. Ali bodo upokojenci prejeli informativni izračun dohodnine?

Informativne izračune bodo prejeli upokojenci:

 • ki so prejeli pokojnino, od katere je bila odtegnjena in plačana akontacija dohodnine,
 • ki so poleg pokojnine prejeli dohodke (od katerih se plačuje dohodnina), višje od 80 EUR,
 • pri akontaciji dohodnine so uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane.


14. Ali študentje prejmemo informativni izračun dohodnine?


Da, če so v letu 2008 prejeli dohodke, višje od 2.959,60 EUR.

15. Kaj, če sem na dopustu oziroma sem odsoten v času pošiljanja informativnih izračunov?

Od trenutka, ko bo Davčna uprava RS začela s pošiljanjem informativnih izračunov, do poteka roka za ugovor, je zavezancem na voljo več kot mesec dni (informativni izračun se šteje za vročen 20. dan od datuma odpreme, za ugovor pa je na voljo 15 dni od dneva vročitve informativnega izračuna).

Če bo zavezanec za vložitev dohodninske napovedi v času pošiljanja informativnih izračunov, torej v obdobju med aprilom in majem 2009 odsoten več kot mesec dni, svetujemo, da pooblasti osebo, da v njegovem imenu poda morebiten ugovor zoper informativni izračun.

16. Ali informativni izračun dohodnine prejmem priporočeno ali po navadni pošti?

Informativni izračun dohodnine boste prejeli na dom, najpozneje do 31. maja 2009, po navadni pošti.

17. Ali informativni izračun lahko vidim preko sistema eDavki, če sem registriran?

Da. Vsi izdani informativni izračuni bodo dostopni tudi vsem zavezancem, ki imajo digitalni certifikat.

18. Kaj storim, če informativni izračun pokaže previsoko vračilo dohodnine 2008?

Tudi v tem primeru morate, v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna, (pošiljka se šteje za vročeno 20. dan od datuma odprave, natisnjenega na kuverti) poslati ugovor zoper informativni izračun dohodnine na pristojni davčni urad oziroma izpostavo, in sicer na obrazcu, ki bo dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, objavljen pa bo tudi na spletni strani Davčne uprave RS http://www.durs.gov.si/.  

Ugovor boste lahko z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslali tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

19. Kje dobim obrazec za ugovor zoper informativni izračun dohodnine?

Obrazec za ugovor zoper informativni izračun dohodnine, bo dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, objavljen pa bo tudi na spletni strani Davčne uprave RS www.durs.gov.si.

Ugovor boste lahko z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslali tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

19. Kje dobim obrazec za ugovor zoper informativni izračun dohodnine?

Obrazec za ugovor zoper informativni izračun dohodnine, bo dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, objavljen pa bo tudi na spletni strani Davčne uprave RS www.durs.gov.si.

Ugovor boste lahko z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslali tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

20. Kakšni so stroški pri ugovoru?

V zvezi z ugovorom zoper informativni izračun, ni nikakršnih stroškov.

21. Kaj sledi potem, ko oddam ugovor zoper informativni izračun?

Davčna uprava RS bo vaš ugovor zoper informativni izračun obravnavala v odmernem postopku in vam izdala odločbo o odmeri dohodnine najkasneje do 31. oktobra 2009.

Z dnem vročitve odločbe o odmeri dohodnine začneta teči rok za izpolnitev davčne obveznosti (30 dni od vročitve odločbe) in rok za vložitev pritožbe (15 dni od vročitve odločbe), ki je mogoča na drugostopenjski organ (pri Ministrstvu za finance).

22. Ali informativni izračun dohodnine prejmejo rezidenti RS, ki delajo v tujini?

Da, v kolikor bo Davčna uprava RS razpolagala s podatki o prejetih dohodkih iz tujine.

23. Ali informativni izračun prejmejo tuji državljani, ki delajo v RS?

Informativni izračun dohodnine prejmejo le rezidenti RS.

V kolikor ste v dvomih glede urejenega rezidentskega statusa, se obrnite na pristojni davčni urad oziroma izpostavo. Posredujemo vam tudi seznam uradov in izpostav:

http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi_rs/davcni_uradi_in_uradne_ure/.  

24. Kje je obrazec za dohodninsko napoved, oziroma ali letos ne bo več klasičnega pošiljanja dohodninskih napovedi?

Tako kot lansko leto, bodo tudi letos zavezanci za vložitev dohodninske napovedi, najpozneje do 31. maja 2009, na dom prejeli t.i. informativni izračun dohodnine za leto 2008.

Če informativnega izračuna dohodnine ne prejmete do 31. maja 2009, in ste zavezanec za vložitev dohodninske napovedi, ste dolžni dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer od 1. junija do 30. junija 2009. Torej, samo v primeru, da informativnega izračuna ne prejmete do 31. maja 2009, pa ste dohodninski zavezanec, morate oddati dohodninsko napoved.

Obrazec napovedi je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani Davčne uprave RS www.durs.gov.si.

Napoved bo mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

25. Ali sem v prekršku, če zoper napačni informativni izračun ne podam ugovora zoper informativni izračun?

Prekršek storite, če ugotovite, da je vaša davčna obveznost v informativnem izračunu prenizko ugotovljena, pa v roku za ugovor tega ne vložite oziroma ga sploh ne vložite.

V tem primeru storite hujši davčni prekršek po določilu prvega odstavka 395. člena ZDavP-2, ki določa, da se z globo od 400 do 1.200 EUR kaznuje za prekršek posameznik, če v napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

Informativni izračun, ki ga sestavi Davčna uprava RS, šteje za zavezančevo davčno napoved, če zoper njega ne ugovarja v 15 dneh od dneva vročitve informativnega izračuna. Dolžnost zavezanca za davek je, da mora davčnemu organu dajati resnične, pravilne in popolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davka.

26. Kaj storim, če ugotovim, da je moja ugotovljena davčna obveznost prenizka?

Če ugotovite, da je vaša davčna obveznost ugotovljena prenizko, morate vložiti ugovor zoper informativni izračun na pristojni davčni urad oziroma izpostavo, in sicer v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna (pošiljka se šteje za vročeno 20. dan od datuma odprave, natisnjenega na kuverti).

Obrazec za ugovor zoper informativni izračun bo dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, objavljen pa bo tudi na spletni strani Davčne uprave RS http://www.durs.gov.si/.  

Ugovor lahko z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom pošljete tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

27. Ali lahko v ugovoru še uveljavljam olajšavo za vzdrževanje družinske člane?

Seveda, v ugovoru zoper informativni izračun lahko uveljavljate tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane.

28. Kdaj mi boste nakazali vračilo preveč plačane dohodnine?

Nakazilo preveč plačane dohodnine, boste prejeli najkasneje v 30 dneh, po preteku 15 dnevnega roka od vročitve informativnega izračuna (pošiljka se šteje za vročeno 20. dan od datuma odprave, natisnjenega na kuverti). Konkreten datum bo naveden na informativnem izračunu.

29. Do kdaj moram doplačati dohodnino?

Dohodnino morate plačati najkasneje v 30 dneh, po preteku 15 dnevnega roka od vročitve informativnega izračuna (pošiljka se šteje za vročeno 20. dan od datuma odprave, natisnjenega na kuverti). Konkreten datum bo naveden na informativnem izračunu.

30. Ali lahko v ugovoru zoper informativni izračun spremenim zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije?

Ne, tega ni mogoče storiti. Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2007 se je lahko podala le do 31. 12. 2008.

31. Ali bomo prejeli odločbe o odmeri dohodnine?

Informativni izračun dohodnine, zoper katerega ugovor ni vložen, po poteku roka za ugovor samodejno postane odločba o odmeri dohodnine. Bo pa davčna uprava izdala odločbe o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki bodo zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor oziroma bodo sami vložili dohodninsko napoved.

V teh primerih bo Davčna uprava RS preverila navedbe zavezanca in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca izdala odločbo. Z dnem vročitve odločbe začneta teči rok za izpolnitev davčne obveznosti (30 dni od vročitve odločbe) in rok za vložitev pritožbe (15 dni od vročitve odločbe).

Rok za izdajo odločbe je 31. oktober 2009.

32. Ali mora zavezanec oddati napoved za odmero dohodnine kljub temu, da je prejel informativni izračun?

Ne. Zavezanec za vložitev napovedi mora na pristojni davčni urad oziroma izpostavo vložiti napoved za odmero dohodnine le v primeru, če do 31. maja 2009 na dom ne prejme informativnega izračuna. V tem primeru mora napoved oddati od 1. do 30. junija 2009.

33. Ali se zavezanec reši vseh dolžnosti v zvezi z odmero dohodnine, v kolikor je informativni izračun pravilen?

Zavezanec seveda mora informativni izračun dohodnine natančno pogledati. Če se bo dohodninski zavezanec z informativnim izračunom strinjal, mu ne bo potrebno storiti ničesar (ne bo ga potrebno podpisovati in vračati na Davčno upravo RS), saj bo v 15 dneh od vročitve samodejno postal odmerna dohodninska odločba, na podlagi katere bo moral plačati davek oziroma bo prejel vračilo dohodnine.

34. Kaj sploh je dohodnina?


Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.


Z dohodnino se obdavčujejo:

 • dohodek iz zaposlitve,
 • dohodek iz dejavnosti,
 • dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
 • dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
 • dohodek iz kapitala,
 • drugi dohodki.


35. Kje lahko dobim dodatne informacije?

Morebitna vprašanja lahko zastavitev VIDI (virtualni davčni asistentki) na internetnem naslovu na www.durs.gov.si ali preko telefonske številke 01/4000 100.

Za dodatne informacije se lahko obrnete, v času uradnih ur, na davčne urade oziroma izpostave:

DU Brežice: (07) 462 01 58,

   (07) 462 01 72

DU Maribor: (02) 235 65 00,

   (02) 720 61 67,

   (02) 805 50 08

DU Celje: (03) 422 35 25,

(03) 422 36 50,

(03) 422 37 00

DU Murska Sobota: (02) 530 31 54,

(02) 530 31 56,

(02) 530 31 57

DU Dravograd: (02) 872 30 14,

(02) 872 30 16

DU Nova Gorica: (05) 336 55 60,

(05) 336 55 75

DU Hrastnik: (03) 56 42 102,

(03) 56 42 134,

(03) 56 42 170

DU Novo mesto: (07) 371 96 00

DU Kočevje: (01) 893 91 10,

(01) 835 18 92

DU Postojna: (05) 721 13 25,

     (05) 711 82 76

DU Koper: (05) 610 81 52,

 (05) 610 80 00,

(05) 610 80 40

DU Ptuj: (02) 748 23 40,

             (02) 748 23 77,

             (02) 741 05 85

DU Kranj: (04) 237 12 03,

(04) 517 03 51,

 (04) 532 05 60

DU Velenje: (03) 896 17 60,

   (03) 839 33 38,

   (03) 896 17 50

DU Ljubljana: (01) 369 38 50

Vir: Durs
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3571