100si

Vpisano: 21.4.2009 12:09:00

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2008 35,33%.

Količnik za preračun neto v bruto osnovo znaša 1,54631

Vir: DURS


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3541