100si

Vpisano: 27.3.2009 11:32:03

Poročilo o nastanku in uveljavljanju znamke Slovenije I feel Slovenia

Vlada je na seji 26. marca 2009 sprejela poročilo o nastanku in uveljavljanju znamke Slovenije I feel Slovenia.

Urad vlade za komuniciranje je kot skrbnik znamke pripravil poročilo, v katerem ugotavlja, da je znamka dobro uveljavljena v turizmu, da so odzivi v domači javnosti in v tuji strokovni javnosti pretežno pozitivni in naklonjeni.

Vlada se je strinjala, da je smiselno nadaljevati z uveljavljanjem znamke v okviru redne dejavnosti ministrstev in vladnih agencij ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Poleg turizma pa bodo znamko še bolj organizirano uveljavljali na področju športa. Vlada je prav tako podprla predlog skrbnika znamke, da se postopoma dovoli tudi komercialna uporaba znamke in sicer v obliki souporabe znaka za proizvode in storitve, ki se že tržijo pod lastno blagovno znamko.

Do sedaj je edino Slovenska turistična organizacija imela licenco za trženje petih turističnih spominkov pod blagovno znamko I feel Slovenia, Z novim pravilnikom, ki ga bo pripravil skrbnik znamke, pa bodo lahko posamezniki in organizacije z vseh področij zaprosili za licenco za souporabo znamke.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3516