100si

Vpisano: 20.3.2009 10:57:29

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi

Vlada je na seji 19. marca 2009 sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi. S predlaganim zakonom se omogoča postopen prenos nalog v zvezi z izterjavo denarnih nedavčnih obveznosti z Davčenga Urada Republike Slovenije na Carinski Urad Republike Slovenije.

Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastopile z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo in v pričakovanju vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo, ter hkrati za zagotovitev učinkovitejšega izvajanja nalog v davčnem sistemu, zlasti doseči uspešnejšo izterjavo dajatev in denarnih terjatev in s tem večje prihodke za državni proračun, je bil izoblikovan predlog o spremembi izvajanja in drugačni razporeditvi delovnih nalog med davčnima organoma – Carinsko upravo Republike Slovenije in Davčno upravo Republike Slovenije. Predlagana sprememba zakona omogoča postopen prenos nalog v zvezi z izterjavo denarnih nedavčnih obveznosti z DURS na CURS.

Predlagane zakonske spremembe posegajo tudi v carinske preiskave, pri katerih se je v dosedanji praksi izvajanja pooblastil pokazalo, da je treba nekatera vprašanja urediti drugače in dodati nekatera nova pooblastila.

Tretji sklop predlaganih sprememb se nanaša na okoljske dajatve, ki jih po veljavnih okoljskih predpisih pobira CURS. S predlagano spremembo zakona se uvaja institut okoljskega davčnega nadzora in okoljske davčne kontrole ter se jasno določi pristojnosti CURS na tem področju.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3476