100si

Vpisano: 17.3.2009 11:36:01

Vlada sprejela Dopolnitev Izhodiščnega memoranduma za pristop Republike Slovenije v OECD

Vlada je na seji 12. marca 2009 sprejela Dopolnitev Izhodiščnega memoranduma za pristop Republike Slovenije v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki ga bo posredovala v seznanitev Odboru DZ za zunanjo politiko.

Vlada je Izhodiščni memorandum za vstop Republike Slovenije v OECD, v katerem se je opredelila do vseh pravnih aktov in instrumentov OECD (priporočila, deklaracije ...), sprejetih do 20. junija 2008, sprejela julija lani. Od takrat pa je OECD sprejel še štiri nove oz. spremenjene pravne akte, zato mora Slovenija posredovati svoja stališča do novo sprejetih pravnih aktov OECD v Dopolnitvi Izhodiščnega memoranduma za vstop Republike Slovenije v OECD. V dopolnitvi Izhodiščnega memoranduma so tako podana pozitivna stališča do pravnih aktov OECD s področij davkov, javnih naročil, prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, zdravil ter definicije neposrednih tujih investicij.

Pristopni program (Accession roadmap) opredeljuje obveznosti RS glede sprejema načel in zavez OECD, ki jih opredeljuje Konvencija o OECD, ter glavna vsebinska področja, pomembna za pristop v OECD. Obveznosti obsegajo tudi pregled in oblikovanje izhodiščnih stališč Republike Slovenije do pravnih aktov OECD. V prvi fazi pristopnega procesa, do konca junija 2008, so ministrstva in vladne službe Republike Slovenije pregledale več kot 200 veljavnih aktov in priporočil OECD in na tej osnovi pripravile in uskladile Izhodiščni memorandum za vstop Republike Slovenije v OECD.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3450