100si

Vpisano: 17.3.2009 11:01:08

Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 - 2011

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme, ki predstavlja začetno investicijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi na dan 31.12.2008 in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu na osnovi omejitev, ki so navedene v nadaljevanju tega javnega razpisa.

Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške operacije, nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis do 30.03.2011. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se morajo izvršiti od datuma oddaje vloge na javni razpis. V nasprotnem primeru celotna operacija ne bo upravičena do pomoči.

Rok za predložitev vlog je 24.04.2009.

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti in Priročnik CGP sta objavljena na spletni strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) na: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/.

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
(02) 234 12 52 (Marjana Šipek),
(02) 234 12 72 (mag. Manfred Lepej),
(02) 234 12 45(Jožef Babič),
(02) 234 12 74 (Bojana Mikeln) in
(02) 234 12 64(mag. Boštjan Vidovič).

Razpisna dokumentacija
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3447