100si

Vpisano: 9.2.2009 11:32:58

Vlada RS sprejela Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009

Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 sprejela Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela. Na predlog Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in ob predhodnem soglasju socialnih partnerjev je za leto 2009 odobrila kvoto v višini 24.000 delovnih dovoljenj. Kvota je namenjena tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, in tujcem, ki se po zaključku sezonskega dela zaposlijo na podlagi dovoljenja za zaposlitev.

Glede na močno upočasnitev rasti blagovne menjave, predvsem izvoza, zmanjšanje obsega proizvodnje predelovalnih dejavnosti, pa tudi gradbeništva, je pričakovati, da bo v letu 2009 upadel obseg aktivnosti ravno v dejavnostih, kjer so se največ zaposlovali tujci. Ob upoštevanju omenjenih trendov v posameznih dejavnostih ter napovedanem dvigu stopnje brezposelnosti lahko sklepamo, da v naslednjem letu ne bo prišlo do povečanja povpraševanja po zaposlovanju delovne sile iz tretjih držav oziroma se bo to primerjalno zmanjšalo.

V predlagani kvoti za leto 2009 so določena naslednja razmerja med kvotami za posamezne namene:

  • dovoljenja za zaposlitev 11.000
  • za sezonsko delo 10.300
  • dovoljenja za napotene 1.500
  • za usposabljanje 100
  • iz individualne storitve 100
  • nerazporejena 1000
skupaj: 24.000

Predlog uredbe določa tudi 1000 nerazporejenih delovnih dovoljenj, ki jih lahko ministrstvo razporedi za katerikoli namen. Prav tako je v uredbi tudi določba, da lahko ministrstvo, glede na potrebe na trgu dela prerazporedi kvote, določene za posamezne namene.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3295