100si

Vpisano: 5.2.2009 15:44:34

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb - Zaposli Me

Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 30. januarja 2009, v Uradnem listu RS, številka 7/2009, objavil Javni razpis Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb (javni razpis v pdf obliki).

Razpisna dokumentacija (v pdf obliki) je na voljo na tej spletni strani. Delodajalci lahko razpisno dokumentacijo dvignete tudi osebno v vložišču pristojne območne službe Zavoda v času uradnih ur. Delodajalce prosijo, da vlogi na razpis priložijo tudi izpolnjen anketni vprašalnik (na 1 strani).

Prvi rok za oddajo vlog na razpis: 27. februarja 2009 do 12. ure. Drugi razpisni rok: 27. marca 2009 do 12. ure, nato pa vsak zadnji petek v mesecu do razdelitve sredstev oziroma do 24. septembra 2010 do 12. ure. Delodajalci svoje vloge oddate na območnih službah Zavoda.

Pomembne povezave:

Na kratko o razpisu ...

Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci iz tržnega sektorja, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.

Subvencija se dodeli delodajalcem, ki za polni delovni čas zaposlijo brezposelne osebe iz ciljnih skupin razpisa, med katerimi so brezposelni starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve zaposlitve in drugi. V okviru programa je za navedeno obdobje predvidenih 3.850 vključitev brezposelnih oseb v zaposlitev.

Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku: za 1-letno zaposlitev znaša 4.000 EUR in za 2-letno zaposlitev 8.000 EUR.

Na razpisu je v obdobju 2009--2011 na voljo skupaj 15,4 milijona EUR, pri čemer 85 % sredstev zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o razpisu:

Odgovore na vprašanja vlagateljev na javnem razpisu Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih. Odgovore sproti dopolnjujejo. V skladu z razpisom svoja vprašanja lahko pošiljate ga. *Martini Stanonik*, na elektronski naslov: martina.stanonik@ess.gov.si.

Objavljeno na spletni strani