100si

Vpisano: 15.3.2004

Računovodja.com

Podatki za izračun plač za februar 2004

Podatki za obračun plač in povračila za mesec februar 2004 (1.2 - 29.2.2004)


Zneski po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
Regres za prehrano med delom (10% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, preračunano za 22 delovnih dni oziroma 176 delovnih ur) za 22 dni oz. 176 ur: 26.835,40
Prevoz na delo in iz dela
- javno prevozno sredstvo, če ga ni 15 % neosvinčnega mot.bencina 95: glej tabelo
Terenski dodatek 21% cele dnevnice: 735,00
Ločeno življenje:
- stroški stanovanja 18 %: 48.303,72
- stroški prehrane 22 %: 59.037,88
Jubilejna nagrada:
- za 10 let delovne dobe 40%:107.341,60
- za 20 let delovne dobe 60%: 161.012,40
- za 30 let delovne dobe 80 %: 214.683,20
Odpravnina ob upokojitvi do 300%: 832.773,00
Solidarnostna pomoč 100%: 268.354,00
Plačilo za obvezno prakso (15%):41.638,65
Regres za letni dopust (70%):194.313,70
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek

Kilometrine
Povprečna bruto plača v RS za predpretekli mesec (december): 277.591,00 (Objavljeno v URL 17/2004)
Povprečna neto plača v RS za predpretekli mesec (december): 173.166,00 (Objavljeno v URL 17/2004)
Povprečna bruto plača v RS za obdobje oktober - december 2003: 268.354,00 (Objavljeno v URL 17/2004)
Minimalna plača: 111.484,00
Zajamčeni osebni dohodek: 52.699,00
Najnižja pokojninska osnova: 156.848,83
Regres za prehrano po SKPGD (na delovni dan):726,00
Zneski so v SIT.


Izhodiščne bruto plače februar 2004

Število delovnih dni za februar 2004: delavniki: 20 dni, prazniki: 0 dni, skupaj: 20 dni, število ur:160

Mesečni indeksi valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem

Več o izračunu plač (on line izračun, obrazci...)

Seminarji v mesecu marcu 2004

Seminar Poklical me je davčni inšpektor, 25. marec 2004

Dvodnevni seminar Inšpekcijski pregled, 30. in 31. marec 2004


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=286