100si

Vpisano: 21.8.2008 12:40:02

Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov na območjih, prizadetih v neurju z viharnim vetrom in točo dne 13. in 14. julija 2008 39OB08B

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov, ki imajo stalno prebivališče na območjih, ki so bila prizadeta v neurju dne 13. in 14. julija 2008, za naložbe v stanovanjske objekte, ki so bili zaradi neurja z viharjem in točo poškodovani, in sicer za naslednji namen:

  • prekrivanje stanovanjskega objekta

Priznani stroški naložbe vključujejo:

  • nakup in namestitev izbrane strešne kritine
  • nabavo in vgradnjo izolacijskih materialov, katerih toplotna prevodnost je λ ≤ 0,045 W/mK in debelina najmanj 20 cm, ki bodo nameščeni na ostrešje ali na ploščo neogrevanega podstrešja,
  • paroprepustno folijo, vključno z letvami oz. deskami nad špirovci,
  • strešna okna s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,1 W/m2K za zasteklitev oz. U ≤ 1,4 W/m2K za cele elemente,
  • namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno,
  • ostrešje, tj. strešno konstrukcijo, ki vključuje tramove, slemenske lege in letve za namestitev strešne kritine, v kolikor to izhaja iz zapisnika o oceni delne škode (Obr. 4).

Priznani stroški ne vključujejo oblaganja oz. zaključnih del na notranji strani ostrešja (npr. z mavčnokartonskimi, lesenimi ali drugimi podobnimi ploščami ali elementi, lesenim opažem ipd.).

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN VSEBINA VLOGE

Razpisno dokumentacijo z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s., tel. 01/241 48 20 in jo prejmejo po pošti. Razpisna dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo tudi na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dalje. Razpis velja do objave zaključka razpisa zaradi dodelitve vseh razpisanih sredstev v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 30.9.2008.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2670