100si

Vpisano: 5.4.2016 13:44:45

Minimalna plača

Definicija minimalne plače:

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Dodatno je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 92/2015) iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer:

  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo ter
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,

kar se začne obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Višina minimalne plače:

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/2015) določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2016 znaša 790,73 eurov.

Najnovejše podatke najdete na povezavi: Minimalna plača po mesecih

Arhiv podatkov o višini minimalne plače za prejšnja leta:

  • od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 evrov
  • od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 evrov
  • od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 evrov
  • od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 evrov
2011Minimalna plača
januar748,10 EUR
februar748,10 EUR
marec748,10 EUR
april748,10 EUR
maj748,10 EUR
junij748,10 EUR
julij748,10 EUR
avgust748,10 EUR
september748,10 EUR
oktober748,10 EUR
november748,10 EUR
december748,10 EUR
2010Minimalna plačaVir: uradni list
januar597,43 EUR
februar597,43 EUR
marec734,15 EUR
april734,15 EUR
maj734,15 EUR
junij734,15 EUR
julij734,15 EUR
avgust734,15 EUR
september734,15 EUR
oktober734,15 EUR
november734,15 EUR
december734,15 EUR
2009Minimalna plačaVir: uradni list
januar589,19 EUR
februar589,19 EUR
marec589,19 EUR
april589,19 EUR
maj589,19 EUR
junij589,19 EUR
julij589,19 EUR
avgust597,43 EUR
september597,43 EUR
oktober597,43 EUR
november597,43 EUR
december597,43 EUR
2008Minimalna plačaVir: uradni list
januar 538,53 EUR
februar 538,53 EUR
marec 538,53 EUR
april 538,53 EUR
maj 538,53 EUR
junij 538,53 EUR
julij 538,53 EUR
avgust 589,19 EUR
september 589,19 EUR
oktober 589,19 EUR
november 589,19 EUR
december 589,19 EUR
2007Minimalna plačaVir: uradni list
januar 521,83 EUR
februar 521,83 EUR
marec 521,83 EUR
april 521,83 EUR
maj 521,83 EUR
junij 521,83 EUR
julij 521,83 EUR
avgust 538,53 EUR
september 538,53 EUR
oktober 538,53 EUR
november 538,53 EUR
december 538,53 EUR
2006Minimalna plačaVir: uradni list
januar 122.600,00
februar 122.600,00
marec 122.600,00
april 122.600,00
maj 122.600,00
junij 122.600,00
julij 122.600,00
avgust 125.052,00 URL 114/06
september 125.052,00
oktober 125.052,00
november 125.052,00
december 125.052,00
2005Minimalna plačaVir: uradni list št.
januar 117.500,00
februar 117.500,00
marec 117.500,00
april 117.500,00
maj 117.500,00
junij 117.500,00
julij 117.500,00
avgust 122.600,00 70/2004
september 122.600,00
oktober 122.600,00
november 122.600,00
december 122.600,00
2004 Minimalna plačaVir: uradni list št.
januar 111.484,00
februar 111.484,00
marec 111.484,00
april 111.484,00
maj 111.484,00
junij 111.484,00
julij 111.484,00
avgust 117.500,00 70/2004
september117.500,00
oktober117.500,00
november 117.500,00
december 117.500,00
2003 Minimalna plačaVir: uradni list št.
januar 103.643,00
februar 103.643,00
marec 103.643,00
april 103.643,00
maj 103.643,00
junij 103.643,00
julij 103.643,00
avgust 110.380,0072/03
september110.380,00
oktober110.380,00
november 110.380,00
december 111.484,00
2002 Minimalna plačaVir: uradni list št.
januar 94.675,00
februar 94.675,00
marec 94.675,00
april 94.675,00
maj 94.675,00
junij 94.675,00
julij 94.675,00
avgust 101.611,0069/2002
september101.611,00
oktober101.611,00
november 101.611,00
december 103.643,00109/02Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=263