100si

Vpisano: 8.9.2008 14:05:15

ZZZS

Usklajevanje osnove za nadomestilo plače od 1.7.2008 dalje

Datum 22.07.2008

Obveščamo vas, da se na podlagi Zakona o spremembi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS št. 71/2008) od julija 2008 nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja usklajujejo dvakrat letno, in sicer:

  • prvič v mesecu juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij tekočega leta in
  • drugič v mesecu januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij-december preteklega leta.

Osnova za nadomestilo plače se usklajuje na tak način le v primeru, da ima zavarovanec osnovo za nadomestilo plače najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti.

V primeru, da ima zavarovanec osnovo iz preteklega ali tekočega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti, se osnova za nadomestilo plače ne usklajuje. Če ima torej neka zavarovana oseba osnovo iz leta 2007 ali 2008, se pri obračunu nadomestila za vse mesece leta 2008 uporabi količnik 1,0000.

Indeks cen življenjskih potrebščin januar-junij 2008 znaša 104,1 oziroma izraženo v količniku 1,0410.

V primeru, da se neka zadržanost od dela nadaljuje iz leta 2007 in ima zavarovana oseba osnovo iz leta 2006 ali prej, se za obdobje zadržanosti julij-december 2008 količnik izračuna tako, da se količnik, ki je bil uporabljen pri obračunu za prvih šest mesecev leta 2008, pomnoži s količnikom 1,0410 in se zaokroži na 4 decimalke.

Za lažjo uporabo določb v praksi smo nadgradili primere, ki smo jih pripravili v začetku lanskega in letošnjega leta v podobnih obvestilih delodajalcem.

1. PRIMER :

1. dan neprekinjene zadržanosti

12.05.2006

Osnova

celoletna

iz leta 2005

Pri obračunu nadomestila plače za januar, februar … december 2007 se je za povečanje osnove uporabil (objavljeni) količnik valorizacije, ki se je uporabljal pri obračunu za december 2006, in sicer 1,0571.

Pri obračunu nadomestila plače za januar-junij 2008 se je v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabljal količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,0571 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-dec 2007 v primerjavi z jan-dec 2006): 1,0571x1,0360 = 1,0952

Pri obračunu nadomestila plače za julij-december 2008 se bo v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabil količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,0952 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-jun 2008): 1,0952x1,0410 = 1,1401

2. PRIMER :

1. dan neprekinjene zadržanosti

10.02.2005

Osnova

celoletna

iz leta 2004

Pri obračunu nadomestila plače za januar, februar…december 2007 se je za povečanje osnove uporabil (objavljeni) količnik valorizacije ki se je uporabljal pri obračunu za december 2006, in sicer 1,0955.

Pri obračunu nadomestila plače za januar-junij 2008 se je v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabljal količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,0955 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-dec 2007 v primerjavi z jan-dec 2006): 1,0955x1,0360 = 1,1349

Pri obračunu nadomestila plače za julij-december 2008 se bo v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabil količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,1349 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-jun 2008): 1,1349x1,0410 = 1,1814

3. PRIMER :

1. dan neprekinjene zadržanosti

05.05.2006

Osnova

delna

iz leta 2005: izplačila v mesecih 02, 08, 09, 10, 11, 12

Pri obračunu nadomestila plače za januar, februar…december 2007 se je za povečanje osnove uporabil (individualni) količnik valorizacije za december 2006, tj. 1,0325 (saj je bil le-ta višji od rasti cen življenjskih potrebščin 2006/2005, ki je znašala 1,0250).

Pri obračunu nadomestila plače za januar-junij 2008 se je v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabljal količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,0325 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-dec 2007 v primerjavi z jan-dec 2006): 1,0325x1,0360 = 1,0697

Pri obračunu nadomestila plače za julij-december 2008 se bo v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabil količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,0697 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-jun 2008): 1,0697x1,0410 = 1,1136

4. PRIMER

1. dan neprekinjene zadržanosti

05.05.2006

Osnova

delna

iz leta 2005: izplačila v mesecih 08, 09, 10, 11, 12

Ker je bil (individualni) količnik valorizacije za december 2006 1,0175, torej je bil nižji od rasti cen življenjskih potrebščin 2006/2005, se je pri obračunu nadomestila plače za januar, februar…december 2007 za povečanje osnove uporabil indeks oziroma količnik rasti cen življenjskih potrebščin 2006/2005, to je 1,0250.

Pri obračunu nadomestila plače za januar-junij 2008 se je v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabljal količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,0250 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-dec 2007 v primerjavi z jan-dec 2006): 1,0250x1,0360 = 1,0619

Pri obračunu nadomestila plače za julij-december 2008 se bo v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabil količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,0619 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-jun 2008): 1,0619x1,0410 = 1,1054

5. PRIMER

1. dan neprekinjene zadržanosti

15.01.2007

Osnova

celoletna

iz leta 2006

V letu 2007 osnova ni usklajevala, torej se je pri izračunu nadomestila plače uporabljal količnik 1,0000.

Pri obračunu nadomestila plače za januar-junij 2008 se je v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabljal količnik rasti cen življenjskih potrebščin (jan-dec 2007 v primerjavi z jan-dec 2006), to je 1,0360.

Pri obračunu nadomestila plače za julij-december 2008 se bo v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabil količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,0360 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-jun 2008): 1,0360x1,0410 = 1,0785

6. PRIMER

1. dan neprekinjene zadržanosti

02.04.2007

Osnova

delna

iz leta 2007: izplačila v mesecih 02 in 03

V letu 2007 osnova ni usklajevala, torej se je pri izračunu nadomestila plače uporabljal količnik 1,0000.

Pri obračunu nadomestila plače za januar, februar … december 2008 se v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, osnova še vedno ne usklajuje in se uporablja količnik 1,0000.

7. PRIMER

1. dan neprekinjene zadržanosti

29.09.2006

Osnova

delna

iz leta 2006: izplačila v mesecu 09 (05.09.2006)

Pričetek zadržanosti je bil pred 31.12.2006, izhajali smo iz količnika za december. Individualni količnik valorizacije za december 2006 je bil 1,0194, kar je bilo nižje od rasti cen življenjskih potrebščin 2006/2005, zato se je pri obračunu nadomestila plače za januar, februar … december 2007 za povečanje osnove uporabil indeks oziroma količnik rasti cen življenjskih potrebščin 2006/2005, to je 1,0250.

Pri obračunu nadomestila plače za januar-junij 2008 se je v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabljal količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,0250 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-dec 2007 v primerjavi z jan-dec 2006): 1,0250x1,0360 = 1,0619

Pri obračunu nadomestila plače za julij-december 2008 se bo v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabil količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,0619 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-jun 2008): 1,0619x1,0410 = 1,1054

8. PRIMER

1. dan neprekinjene zadržanosti

08.01.2007

Osnova

delna

iz leta 2006: izplačila v mesecih 10, 11 in 12

V letu 2007 osnova ni usklajevala, torej se je pri izračunu nadomestila plače uporabljal količnik 1,0000.

Pri obračunu nadomestila plače za januar-junij 2008 se je v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabil količnik rasti cen življenjskih potrebščin (jan-dec 2007 v primerjavi z jan-dec 2006) - to je 1,0360.

Pri obračunu nadomestila plače za julij-december 2008 se bo v primeru, da se je zadržanost nadaljevala tudi v leto 2008, uporabil količnik, ki ga dobimo tako, da količnik 1,0360 povečamo za rast cen življenjskih potrebščin (jan-jun 2008): 1,0360x1,0410 = 1,0785

9. PRIMER

1. dan neprekinjene zadržanosti

15.01.2008

Osnova

celoletna

iz leta 2007

Ali

Osnova

delna

iz leta 2007: izplačila v mesecih 1,2 in 3

Pri obračunu nadomestila plače za januar, februar … december 2008 se osnova ne usklajuje oziroma je količnik 1,0000.

ZBIRNI PREGLED KOLIČNIKOV:

za osnovo iz leta

mesec zadržanosti

celoletna

iz 2003

celoletna

iz 2004

celoletna

iz 2005

iz 2006

iz 2007

iz 2008

januar 2008

1,1994

1,1349

1,0952

1,0360

1,0000

1,0000

februar 2008

1,1994

1,1349

1,0952

1,0360

1,0000

1,0000

marec 2008

1,1994

1,1349

1,0952

1,0360

1,0000

1,0000

april 2008

1,1994

1,1349

1,0952

1,0360

1,0000

1,0000

maj 2008

1,1994

1,1349

1,0952

1,0360

1,0000

1,0000

junij 2008

1,1994

1,1349

1,0952

1,0360

1,0000

1,0000

julij 2008

1,2486

1,1814

1,1401

1,0785

1,0000

1,0000

avgust 2008

1,2486

1,1814

1,1401

1,0785

1,0000

1,0000

sept. 2008

1,2486

1,1814

1,1401

1,0785

1,0000

1,0000

oktober 2008

1,2486

1,1814

1,1401

1,0785

1,0000

1,0000

nov. 2008

1,2486

1,1814

1,1401

1,0785

1,0000

1,0000

dec. 2008

1,2486

1,1814

1,1401

1,0785

1,0000

1,0000

Pripravili: ZZZS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2578